Hide/Show Apps

Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı

2018-12-31
Arıkan, Mehmet Fırat
Yilmaz, Kürşat
Seçgin, Merve
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold aileleri üzerinde sıkı kontakt yapıların varlığı araştırılacaktır. Projenin ana teknikleri olarak düğüm ve halka diyagramları, 3-manifoldların ameliyat teorisi ve Heegaard Floer homoloji teorisi kullanılacaktır.