Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı

2018-12-31
Arıkan, Mehmet Fırat
Yilmaz, Kürşat
Seçgin, Merve
Bu projede üzerinde sıkı kontakt yapı bulunduran kapalı hiperbolik 3-manifoldlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca geliştirilecek tekniklerin genelleştirilmesi yoluyla mümkün olan en geniş kapalı hiperbolik 3-manifold aileleri üzerinde sıkı kontakt yapıların varlığı araştırılacaktır. Projenin ana teknikleri olarak düğüm ve halka diyagramları, 3-manifoldların ameliyat teorisi ve Heegaard Floer homoloji teorisi kullanılacaktır.
Citation Formats
M. F. Arıkan, K. Yilmaz, and M. Seçgin, “Kapalı Hiperbolik 3-Manifoldlar Üzerindeki Sıkı Kontakt Yapıların Varlığı,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62158.