Classification of Almost Completely Decomposable Groups

2018-12-31
Almost completely decomposable (acd) gruplar torsiyonsuz degismeli gruplardır. Bu nedenle acd grupları sonlu boyutlu Q-vektör uzaylarının toplamsal alt grupları olarak düşünebiliriz.Acd gruplarla ile ilgili hesaplamalar zor olduğundan çalışması ve sınıflandırması zordur. Bu grupların ayrışımı ve sınıflandırması ile ilgili ilk çalışmalar L.Lady tarafından 1970’li yıllarda yapılmıştır. Hemen hemen ayrışan (acd) gruplar torsiyonsuz değişmeli gruplar teorisinin önemli bir araştırma koludur. Hemen hemen ayrışan gruplarla ilgili birçok makale bulunmaktadır. Ayrıca A.Mader'in ve D.Arnold’un acd gruplarla ilgili kitapları vardır. Hemen hemen ayrışan (acd) grupların alt grupları olan (1; 2), (1; 3), (1; n), (2,2) ve(2,3) gruplarla ilgili son yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğu D. Arnold, A. Mader, O. Mutzbauer,L.Strüngmann ve E. Solak tarafından gerçekleştirilmiştir.Fakat henüz sınıflandıralamamış acd gruplar bulunmaktadır. Bu projede üzerinde çalışacağımız metodlar ile henüz klasife edilmemiş acd grupların ayrışması ve sınıflandırılması amaçlanmıştır.Bu nedenle projemiz bu alandaki önemli bir açığı kapatacaktır.

Suggestions

(2,2)-Groups
Solak, Ebru(2015-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrışır bir alt grubu olsun. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin, Regulatorü, G'nin bütün regule alt grularının kesişimidir. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin regulatörü R ve bölüm regulatörü G/R, grubun yakın-izomorfizma sabitleridir. h = exp(G/R) olsun. Hemen hemen ayrışan gruplar Z/hZ halka...
BOOLE FONKSİYONLARI, KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ
Özbudak, Ferruh; Tezcan, Cihangir; Çomak, Pınar; Tekin, Eda; Cenk, Murat(2015-12-31)
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Boole fonksiyonları, sonlu cisimler, sonlu ringler, dizayn teori, kodlama teorisi, cebirsel eğriler ve bunun gibi matematiğin alanlarıyla ilgileri ve bu alanlardaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Çalışma disiplinler arası bir çalışma olmakla birlikte, bu proje sonunda ulaşılacak yeni gelişmeler ve sonuçlar akademik literatürde rahatlıkla yer edinebilir. Elde edilecek sonuçlar özellikle güvenli ...
Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu verilerin ozellikleri 1) Denekler ortak bir takım durumlara birlikte mağruz kaldığı için bu deneklerden elde edilen veriler ilişkili (böylece bu ilişkili denekler birer küme (cluster) oluşturuyorlar), 2) Her deneğe dair birden fazla cevap verisi varr ve bu korelasyonlu cevap değişkenlerinin ...
Bazı Torsiyonsuz Değişmeli Grupların Ayrışımı
Solak, Ebru(2017-12-31)
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz degismeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar. Bu grupların ayrışımı Corner tarafından 1960 yılında araştırılmaya başlanmıştır. G hemen hemen ayrışan bir grup ve R de G'nin ayrışır bir alt grubu olsun. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin, Regulatorü, G'nin bütün regule alt grularının kesişimidir. Hemen hemen ayrışan bir grup G'nin regulatörü R ve bölüm regulatörü G/R, grubun izomorfizma sabitleridir. h = exp(G/R) olsun. Hemen hemen ayrışan gruplar Z/hZ halkası üze...
Doğrusal Olmayan Difüzyon-Konveksiyon-Reaksiyon Denklemlerinin ve Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Uyarlamalı, Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü
Karasözen, Bülent; Murat, Uzunca(2013-12-31)
Bu projede doğrulasl olmayan adveksiyon ağırlıklı difüzyon denklemleri ve en iyilemeli kontrolü problemleri, zaman ve uzay değişkenlerinde uyarlamalı (adaptiv) ağlar ve kesintili Galerkin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülecektir.
Citation Formats
E. Solak, “Classification of Almost Completely Decomposable Groups,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58664.