BOOLE FONKSİYONLARI, KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ

2015-12-31
Özbudak, Ferruh
Sınak, Ahmet
Tezcan, Cihangir
Otal, Kamil
Çomak, Pınar
Tekin, Eda
Cenk, Murat
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Boole fonksiyonları, sonlu cisimler, sonlu ringler, dizayn teori, kodlama teorisi, cebirsel eğriler ve bunun gibi matematiğin alanlarıyla ilgileri ve bu alanlardaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Çalışma disiplinler arası bir çalışma olmakla birlikte, bu proje sonunda ulaşılacak yeni gelişmeler ve sonuçlar akademik literatürde rahatlıkla yer edinebilir. Elde edilecek sonuçlar özellikle güvenli haberleşme alanında, kodlamada ve kriptografide birçok pratik uygulama alanları bulabilir.
Citation Formats
F. Özbudak et al., “BOOLE FONKSİYONLARI, KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61696.