BOOLE FONKSİYONLARI, KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ

2015-12-31
Özbudak, Ferruh
Tezcan, Cihangir
Çomak, Pınar
Tekin, Eda
Cenk, Murat
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Boole fonksiyonları, sonlu cisimler, sonlu ringler, dizayn teori, kodlama teorisi, cebirsel eğriler ve bunun gibi matematiğin alanlarıyla ilgileri ve bu alanlardaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Çalışma disiplinler arası bir çalışma olmakla birlikte, bu proje sonunda ulaşılacak yeni gelişmeler ve sonuçlar akademik literatürde rahatlıkla yer edinebilir. Elde edilecek sonuçlar özellikle güvenli haberleşme alanında, kodlamada ve kriptografide birçok pratik uygulama alanları bulabilir.

Suggestions

Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu verilerin ozellikleri 1) Denekler ortak bir takım durumlara birlikte mağruz kaldığı için bu deneklerden elde edilen veriler ilişkili (böylece bu ilişkili denekler birer küme (cluster) oluşturuyorlar), 2) Her deneğe dair birden fazla cevap verisi varr ve bu korelasyonlu cevap değişkenlerinin ...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri
Karasözen, Bülent(2014-12-31)
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağır...
ARC İNŞAALARI VE WEİERSTASS NOKTALARININ KODLAMA TEORİSİNE VE KRİPTOGRAFİYE UYGULAMALARI
Otal, Kamil; Aybak, Levent; Özbudak, Ferruh; Çomak, Pınar; Sınak, Ahmet(2017-12-31)
Proje konusu birbiri ile bağlantılı konular ile araştırma-geliştirme çalışmalarını içermektedir. Bu projenin ana başlıkları, “arc” inşaaları ve Weierstass noktalarının kodlama teorisine ve kriptografiye uygulamalarıdır. Detaylar ekte verilmiştir.
Citation Formats
F. Özbudak, C. Tezcan, P. Çomak, E. Tekin, and M. Cenk, “BOOLE FONKSİYONLARI, KODLAMA TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61696.