Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı

2010-12-31
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca profesyonel avcılık faaliyetlerinin devamlılığı sağlanırken balık stoklarınında korunmasının sağlayacak optimal bir piyasa düzeni geliştirilecektir. Bu sistemde kotaların verimli ve adil şekilde dağıtılması temel hedef olacaktır. Türkiye'nin özgün koşulları dikkate alınarak, uygulanabilir bir mekanizmanın geliştirilmesinin, balıkçılık sektörü, ekonomi ve çevreye büyük katkıları olacaktır. İkinci olarak, AB'ye aday ülke konumunda bir ülke olan Türkiye'nin balıkçılık yönetimi politikalarının AB yönetim politikaları ile uyumu sağlanacaktır. Bu proje AB'ye üye olmayı hedefleyen Türkiye'nin AB Ortak Balıkçılık Politikası içerisinde yer alabilmesi için gerekli temel çalışmalardan birisi olmayı planlanlamaktadır.

Suggestions

Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Önerilen çalışma, 1990'lardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden kayıtdışı göçmenlerin, bu ülkelerde çalışma hakkı kazanmak için uyguladıkları stratejiler ve bu stratejilerin Türkiye'de geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gerekçe: Türkiye'de yaşanan uluslararası göç dalgasında geride kalanlar tarafından uygulanan farklı stratejiler, Konya'da kalan aile bireylerinin ilişkilerini, evlilik dinamiklerini ve özellikle kadınlık ve erkeklik rolle...
Ramsey pricing in Turkish postal services
Özuğur, Özgür; Güven, Yusuf Çağlar; Department of Industrial Engineering (2003)
This study aims to provide an empirical investigation of Postal Services pricing in Turkey by way of computing Ramsey prices and examining the sensitivity of Ramsey prices to changes in demand and cost parameters. In this study, the Ramsey pricing problem is stated as maximizing a welfare function subject to the Post Office attaining a certain degree of profitability. The conditions necessary for the Post Office to be able to price efficiently have implications for Ramsey pricing. We estimate demand functio...
Opportunities and barriers for the application of solar heat for industrial processes technologies to Turkish industrial parks
Akdemir, Sevgi Deniz; Baker, Derek Keıth; Kurt, Zöhre; Department of Earth System Science (2021-1-14)
Establishing alternative energy sources is one of Turkey's main goals, as stated by the Eleventh Development Plan (2019-2023). Therefore, understanding the possibility of applying such options is a need in the field. The thesis focuses on identifying the non-technical barriers and solar heat opportunities for industrial processes (SHIP) in Turkish industrial parks (IP). The thesis is expressly framed to support the definition of a European Common Research and In...
Citation Formats
S. Küçükşenel, “Türkiye’de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61766.