Sudaki Çözünürlüğü Az Olan İlaçların Tutuklanabilmesi Amacıyla Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarının Yüzey Aktifleme Çalışmaları

2013-12-31
SBA-15 ve MCM 41 silika parçacıkları düzgün, büyük ve düzenli gözeneklere sahiptirler. Bu nedenle amacımız sentez sonrası methodunu kullanarak yüzeyleri aktiflenmiş mezo gözenekli SBA-15 ve MCM 41 parçacıkları sentezlemek ve bunları taşıyıcı materyaller olarak ilaç tutuklanmasında kullanabilmektir. Bu gözeneklerin içine, kolon kanseri tedavisinde de kullanılan celecoxib ilacının yüklenebilmesi amacıyla, gözeneklerin yüzeyi çeşitli organik gruplar, Lüminesan moleküller ve polimerik gruplar ile aktiflendirilecektir. İlaç tutunumu sağlandıktan sonra salınım çalışmaları araştırılacaktır.Elde edilen maddelerin karakterizasyonu X-ışınları difraksiyonu(XRD), FTIR, geçirmeli electron mikroskopisi (TEM), taramalı elektron mikroskobu (SEM), N2 adsorpsiyon/desorpsiyon, UV ve termogravimetrik analiz (TGA), fotoluminesans spektrası sonuçlarına göre yapılacaktır. XRD kullanılarak parçacıkların kristal yapısı ve parçacıklar arası uzaklık hakkında sonuçlar elde edilecektir. BET sonucunda elde edilen veriler kullanılarak parçacığın gözenek boyutları ölçülecektir. FTIR spektroskopisi ile maddelerin fonksiyonel grupları ve titreşim grupları ortaya çıkarılacaktır. TEM ve SEM sonuçları maddelerin morfolojisi ile ilgili bilgi verecektir. TGA ve UV analizleri ile yüzeye tutuklanan ilaç miktarları ölçülebilecektir. Fotoluminesans spektroskopisi ile de parçacıkların luminesans özellikleri incelenecektir.
Citation Formats
A. Yılmaz, “Sudaki Çözünürlüğü Az Olan İlaçların Tutuklanabilmesi Amacıyla Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarının Yüzey Aktifleme Çalışmaları,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58703.