Lüminesan MCM-41 Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarına Selekoksib Yükleme Çalışmaları: İlaç Yükleme ve Bırakma Özellikleri

2018-12-31
Mezogözenekli silika nanoparçacıkları, kontrollü ilaç salınımı ve ilaçların silika parçacıklarına yüklenme kapasitelerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Model ilaç olarak suda çözünmeyen, steroid yapıda olmayan, ateş düşürücü özellikteki Selekoksib seçilmiştir.Bu çalışmada, silika parçacıkların ilaç yükleme kapasiteleri ve Selekoksib moleküllerinin salınım özellikleri üzerindeki etkisini incelemek için, MCM-41 sentezlenecektir. İstenen parçacık boyutunu elde etmek için asit ekstraksiyonu metodu kullanılacaktır.Son yıllarda yapılan çalışmalarda tıp ve biyoloji alanlarında görüntüleme için kullanılabilecek lüminesan özellikli parçacıklar bulunmaya çalışılmaktadır. Bu özelliği nanoparçacıklara kazandırmak için lantanit iyonları, Ln3+, kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise GdBO3:Tb/Ce lüminesan olarak seçilmiştir. GdBO3:Tb/Ce maddesi sol-gel Pechini yöntemi ile sentezlenecektir.MCM-41 nanoparçacıkları GdBO3:Tb/Ce ile işlevselleştirilecek, böylece bu parçacıklar biyolojik etiketleme, görüntüleme ve kontrollü ilaç salınımında kullanılabilecektir.
Citation Formats
A. Yılmaz et al., “Lüminesan MCM-41 Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarına Selekoksib Yükleme Çalışmaları: İlaç Yükleme ve Bırakma Özellikleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58727.