Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi

2017-12-31
Alkol tayinine yönelik olarak geliştirilen biyosensörler; spesifik, ekonomik, pratik, girişim etkilerinden mümkün olduğunca uzak ve hemen her laboratuar şartlarında kullanıma izin verebilen sistemler olduğu için alkol tayininde diğer metotlara nazaran gittikçe artan bir düzeyde kullanım alanı bulmaktadır . Alkol oksidaz (AOx) enzimi en çok kullanılan biyo-tanımlayıcı elementlerden biridir. Bu enzim beş karbonlu primer alkollerin tamamını dönüşüme uğratabilmektedir. Uygun biyobileşen ve fiziksel bileşenler seçilimi biyosensör geliştirilmesindeki en önemli aşamadır. Bu amaçla çok değişik malzemeler kullanılabilir. Biyosensör hazırlanmasında iletken polimerlerin kullanımı, biyosensörleri çok daha kullanışlı, hassas ve pratik hale getirmektedir. Öte yandan yüzey modifikasyonunda destek malzemesi olarak yaygın kullanılan makromoleküller olan dendrimerler, fitalosiyaninler ve siklodekstrinler tercih edilmektedir. İletken polimerlerin makromoleküller ile kombinasyonu enzimin elektrot yüzeyine pratik bir şekilde ve çoğu zaman tek adımda immobilizasyonunu sağlarken, hızlı elektron iletimiyle elektrokimyasal cevap süresini kısaltır ve biyosensörün kararlığını artırır. Bu projede,kendine özel avantajları olan makromolekül yapıları bir araya getirerek alkol tayini için kullanılabilecek biyosensörler geliştirilecektir.
Citation Formats
L. K. Toppare et al., “Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58723.