Hide/Show Apps

FOTOKATALİTİK UYGULAMALAR İÇİN TİO2-SİO2 KARIŞIM OKSİTLERİNİN İLETKEN OKSİT KAPLI CAM ÜZERİNE ELEKTROFOREZ METODU İLE KAPLANMASI

2014-12-31
Karakaş, Gürkan
Avşar, Cemre
Yarı iletken metal oksit ince filmler fotokatalitik özellikleri kendini temizleme özelliği, antimikrobik özellikleri, super hidrofilik ve superhidrofobik özellikleri ve güneş pillerinin üretiminde kullanılmaktadır. TiO2 ekonomik olması, toksik özelliklerinin olmaması ve yüksek kararlılığı nedeniyle en çok tercih edilen fotokatalizördür. Bu projede nanoyapılı TiO2-SiO2 tanecikler sol-gel tekniği kullanılarak colloidal bir çözelti üretilecek ve elektroforez yöntemiyle iletken indium-kalay oksit kaplı cam üzerine kaplanacaktır. Elde edilecek olan ince filmlerin yüzey yapıları TEM, SEM, XRD, XPS, AFM ve FTIR spektroskopisi yöntemleriyle karakterize edilecek ve tespit edilen yapısal özellikler fotokatalitik etkinlik testleri sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır.