Kargo Taşıma Ve Yangın Söndürme Amaçlı Kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı Tasarımı,üretimi Ve Uçuş Testlerinin Gerçekleştirilmesi.

2014-12-31
Bu projenin amacı görev tanımlı bir insansız hava aracının üstlendiği görevi en iyi gerçekleştirecek şekilde tasarlanması ve eniyilemesi yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak ve tasarladıkları uçağı üretme ve uçuş testlerini yapma deneyimini sağlamaktır. Proje kapsamında tasarlanan özgün hava aracı ile her sene Amerika’da düzenlenen “Design/Build and Fly” (kısa adı DBF) adlı yarışmaya katılmak ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmektir. Proje ekibi en son 2011 yılı içerisinde Almanya’da düzenlenen “Air Cargo Challenge” (kısa adı ACC) yarışmasına katılmıştır. Burada tasarladığı iki uçakla Türkiye’den katılan takımlar arasında birinci ve üçüncü olmuştur, genel sıralamada ise yedinci ve onbirinci olmuştur. Geçtiğimiz sene içerisinde 3 farklı İHA tasarlayıp 5 farklı İHA üretimini gerçekleştiren proje takımımız “Nymph Noir” (Kara Peri) tasarım, üretim ve uçuş testlerinde önemli deneyim kazanmıştır. Bu sene kazandığımız bu tecrübeyi aktarmak amacı ile takımımıza ikici ve üçüncü sınıflarda dahil olmak üzere yeni öğrenciler katılmıştır. Bu projede gerçekleştirilecek kargo taşıma ve yangın söndürme uçağı konsepti bu takım tarafından ilk defa gerçekleştirilecektir. Bu uçağın özellikleri gelecek sene içerisinde yapılacak olan DBF yarışmasının da içeri ile aynıdır. Tasarım, üretim ve test aşamasından sonraki önemli amaçlarımızdan biri bu yarışmaya bu sene veya gelecek sene içerisinde katılmaktır. Projede farklı tasarımlar gerçekleştirilecek ve en iyi tasarım seçilerek farklı üretim tekniklerinden de yararlanarak İHA üretimi ve test uçuşu yapılacaktır. Yapılan çalışmalar ulusal ve uluslar arası konferanslarda da sunulacaktır. Bu sene içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz ve 160’dan fazla katılımcının olduğu İHA sistemleri çalıştayında da takım olarak bir sunuş gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın devamı UHUK ve AIAC gibi konferanslarda sunulacaktır. Yapılan çalışmalar ayrıca Mayıs ayında gerçekleştirmiş olduğum VKI enstitüsündeki “Recent developments in unmanned aircraft systems (UAS, including UAV and MAV)” lecture series’in de de sunulmuştur.

Suggestions

Pulların Moleküler Bağ Metoduyla Birleştirilmesi Metodunun Elmas MEMS Uygulamalarına Yönelik Geliştirilmesi
Bayram, Barış(2015-12-31)
Mikroelektromekanik uygulamalar için pulların birleştirilmesi metodu yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve elmasa dayalı ürünler açısından önemlidir. Bu metodun gerçekleştirilmesi için pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç bu metodun yeterince uygulanmasını engellemektedir. Önerilen proje kapsamında kendi imkanlarımızla geliştireceğimiz bir sistem ve metodla bu moleküler bağ metodunun geliştirilmesi ve uygulanması planlamaktadır. Literatürde mevcut uygulamalarda genellikle Silisyum-Silisyum D...
MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla tasarımı ve simulasyonunun yapılması
Bayram, Barış(2016-12-31)
Genel olarak MEMS cihazlarının özel olarak ise kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarım ve üretim aşamaları arasında yer alan sonlu elemanlar yöntemiyle simulasyon işlemi, en verimli tasarıma en ekonomik yoldan ulaşmak açısından büyük önem teşkil etmektedir. Projede MEMS kapasitif ultrasonik çevirgeçlerin tasarımının ve simulasyonunun bilgisayar ortamında yapılıp, üretime ve deneme yanılma metoduna gerek kalmadan kullanılacağı alana göre optimum tasarımın oluşturulacağı bir metod önerilmektedir. Bu metodd...
Havacılık Nöroergonomisinde Optik Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Çakır, Murat Perit (2021-06-01)
Pilotların, insansız hava aracı operatörlerinin, hava trafik kontrolörlerinin eğitim ve uçuş faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi uçuş emniyetinin sağlanması, eğitim süreçlerinin optimizasyonu ve yenilikçi insan-makine arayüzlerinin tasarımı bakımından kritik önem taşımaktadır. İşlevsel Yakın-Kızılötesi Tayfölçümü (functional near infrared spectroscopy – fNIRS) optik beyin görüntüleme teknolojisi gibi saha kullanımına uygun, portatif ve güvenilir...
Merkezleme Özelliği Olan Yenilikçi Bir Sönüm Cihazının Deneysel İncelenmesi
Caner, Alp(2016-12-31)
Patent başvurusu yapılmış olan merkezleme özelliğine sahip yenilikçi bir sönüm cihazı deneysel olarak incelenecektir. Geliştirilen sönümleyici cihaz birden fazla yararlı ve yenilikçi özelliğe sahiptir: içerdiği büyütücü mekanizma ile artan verim, merkezleme özelliği, sönüm ve rijitlik arasındaki hassas dengenin pratik bir yöntemle ayarlanabilmesi (dolayısıyla artan verimlilik), maliyet verimliliği, uygulama kolaylığı. Bu özellikleriyle, geliştirilen cihaz mevcut sönümleyici teknolojilerinin bir adım önüne g...
Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi
Sorguç, Arzu; Alkan, Serkan; Ülgen, Serkan(2017-12-31)
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı özendirecektir.
Citation Formats
D. F. Kurtuluş, “Kargo Taşıma Ve Yangın Söndürme Amaçlı Kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı Tasarımı,üretimi Ve Uçuş Testlerinin Gerçekleştirilmesi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61860.