Hide/Show Apps

Lazer Diyotları İle Pompalanmış Katıhal Lazer Yükselticisi Tasarımı Ve Yapımı

2010-12-31
Bilikmen, Kadri Sinan
lazerlerin gücünü yükseltmek üzere lazer diyot ve lineer olmıyan kristaller (mesela Nd-YAG) kullanılarak tasarlanacak kavite de ısıl güçler TEC ile kontrol altına alınarak bir kazanç ortamı (lazer amplifier) yapılacaktır. Bunun enerjisi 20-40 jül olan bir lazerin enerjisini 2 katına yakın yükseltmek için kullanılacaktır. Böylece yüksek güçlü lazerlerin elde edilmesi için öngörülen bu yöntemin çalışıp çalışmadığı saptanacaktır. Burada DPSSL (diode pump solid sate laser) çalışılacaktır. lazer yükselticisinin tasarım ve imalati tamalanmış olup deneylerle özellikleri ortaya konacaktır.