Buhar yoğuşmalı sıvı ısıtıcısı

2017-8-21
Sıvı ısıtma işlemi esnasında buharlaşmayla sıvı kaybını önlemeye yönelik geliştirilmiş olan buhar yoğuşmalı ısıtıcı, paslanmaz çelik gövde (1,2), çelik taban (3), plastik kısımlar (4,5), dökme ağzı (7,8) ve tutamak (11,12) kısımlarından oluşmaktadır. Kapalı bir sistem oluşturarak sıvı ve buhar döngüsü yaratan sistemde, buharlaşma yolu ile sıvı kaybı önlenerek kaynak tasarrufu sağlanırken, artan basınç ile de kaynama süresi kısaltılmakta, dolayısıyla zaman ve enerji verimliliği artırılmaktadır. Üründe, döndürülebilir tutamak (11,12) vasıtasıyla buharın yoğuşarak ağızdan (7,8) hazneye geri dönmesi sağlanmaktadır.

Suggestions

Sarmal Isı Transferli Çift Katmanlı Ocak Üstü Hibrit Pişirici
Gürsu, Hakan (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018-6-12)
Pişirme işlemlerinde enerji kaybını önlemek amacına yönelik geliştirilmiş olan pişirici, 10 gövde, taban, kulplar ve kapaktan oluşmaktadır. Gövdede bulunan çelik ve seramik parçalar birbirine bağlı tek parça halindedir. Çelik yüzeydeki alt deliklerden ısıyı alıp üst deliklerden çıkışını sağlayarak ısı dolaşımını oluşturmaktadır. Pişiricinin kulpları cam kapak üstüne kapanarak kapağı sıkıştırarak, gıdanın sıcaklığını daha uzun süre korumasını sağlamaktadır.
Ambalajlanmış ve şoklanmış meyve ekstrelerini hızlı sıvılaştırma ünitesi
Gürsu, Hakan (2018-6-12)
Mevsiminde toplanan meyvelerin -40 °C `de şoklanıp vitamin değerleri korunarak saklanması ve ihtiyaca bağlı tüketilmesi için geliştirilen cihaz, su 10 haznesi(7), üst kapak (6), alt kapak (5), pompa(3), basınç sensörü(4) ve ısıtıcıdan(2) oluşur. Sistem, sıcak su sirkülasyonu yaratır. Donmuş ekstre kademeli ısınır bu nedenle vitamin değerlerinin korunarak tüketilmesi sağlanır.
Lazer Diyotları İle Pompalanmış Katıhal Lazer Yükselticisi Tasarımı Ve Yapımı
Bilikmen, Kadri Sinan(2010-12-31)
lazerlerin gücünü yükseltmek üzere lazer diyot ve lineer olmıyan kristaller (mesela Nd-YAG) kullanılarak tasarlanacak kavite de ısıl güçler TEC ile kontrol altına alınarak bir kazanç ortamı (lazer amplifier) yapılacaktır. Bunun enerjisi 20-40 jül olan bir lazerin enerjisini 2 katına yakın yükseltmek için kullanılacaktır. Böylece yüksek güçlü lazerlerin elde edilmesi için öngörülen bu yöntemin çalışıp çalışmadığı saptanacaktır. Burada DPSSL (diode pump solid sate laser) çalışılacaktır. lazer yükselticisini...
Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi
Tinçer, Teoman; Tosun, İsmail; Akman, Nuray; Akay, Galip; Genç, Ayten(1996)
Peynirallı suyunu ultrafiltrasyonunda besi konsantragyonu, basınç çapraz akış hızı, membran gözenek büyüklüğü ve polyhipe membranın yüzey modifikasyonu gibi işletim değinenlerinin yatışkaa koşullardaki akı ve geri çevirme oranına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Geçirgenlik akısı zamana karşı ölçülmüş ve süzüntüdeki protein miktarı hesaplanmıştır. Gözenek büyüklüğü 0.1, 0.2, 0.45 $\mu$ m olan membranların yatışkan akı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, fakat gözenek büyüklüğü 0,025 $\mu$ m ola...
Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran, Eray; Pehlivan, Barış Mert(2018-12-31)
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli bir yük aktarma mekanizmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bina yapımında farklı döşeme sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak, düşey ve yatay yüklerin döşeme sisteminden duvar panellerine aktarılması farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh...
Citation Formats
H. Gürsu, “Buhar yoğuşmalı sıvı ısıtıcısı,” 00, 2017.