Buhar yoğuşmalı sıvı ısıtıcısı

2017-8-21
Sıvı ısıtma işlemi esnasında buharlaşmayla sıvı kaybını önlemeye yönelik geliştirilmiş olan buhar yoğuşmalı ısıtıcı, paslanmaz çelik gövde (1,2), çelik taban (3), plastik kısımlar (4,5), dökme ağzı (7,8) ve tutamak (11,12) kısımlarından oluşmaktadır. Kapalı bir sistem oluşturarak sıvı ve buhar döngüsü yaratan sistemde, buharlaşma yolu ile sıvı kaybı önlenerek kaynak tasarrufu sağlanırken, artan basınç ile de kaynama süresi kısaltılmakta, dolayısıyla zaman ve enerji verimliliği artırılmaktadır. Üründe, döndürülebilir tutamak (11,12) vasıtasıyla buharın yoğuşarak ağızdan (7,8) hazneye geri dönmesi sağlanmaktadır.

Suggestions

Extinguishment of a solid rocket motor by rapid depressurization after nozzle detachment
Yılmaz, Rüştü Görkem; Eyi, Sinan; Department of Aerospace Engineering (2023-1-20)
In order to estimate the performance of a solid rocket motor with the nozzle detachment ability and to estimate the propellant extinguishment by rapid depressurization after detachment, a zero dimensional internal ballistic solver is developed, utilizing a transient burn rate model, which is to calculate the actual propellant burn rate at the rapid depressurization phase by solving the 1-D heat transfer equation within the propellant. As the detachable nozzle moves axially away from the motor by means of th...
Ambalajlanmış ve şoklanmış meyve ekstrelerini hızlı sıvılaştırma ünitesi
Gürsu, Hakan (2018-6-12)
Mevsiminde toplanan meyvelerin -40 °C `de şoklanıp vitamin değerleri korunarak saklanması ve ihtiyaca bağlı tüketilmesi için geliştirilen cihaz, su 10 haznesi(7), üst kapak (6), alt kapak (5), pompa(3), basınç sensörü(4) ve ısıtıcıdan(2) oluşur. Sistem, sıcak su sirkülasyonu yaratır. Donmuş ekstre kademeli ısınır bu nedenle vitamin değerlerinin korunarak tüketilmesi sağlanır.
Lazer Diyotları İle Pompalanmış Katıhal Lazer Yükselticisi Tasarımı Ve Yapımı
Bilikmen, Kadri Sinan(2010-12-31)
lazerlerin gücünü yükseltmek üzere lazer diyot ve lineer olmıyan kristaller (mesela Nd-YAG) kullanılarak tasarlanacak kavite de ısıl güçler TEC ile kontrol altına alınarak bir kazanç ortamı (lazer amplifier) yapılacaktır. Bunun enerjisi 20-40 jül olan bir lazerin enerjisini 2 katına yakın yükseltmek için kullanılacaktır. Böylece yüksek güçlü lazerlerin elde edilmesi için öngörülen bu yöntemin çalışıp çalışmadığı saptanacaktır. Burada DPSSL (diode pump solid sate laser) çalışılacaktır. lazer yükselticisini...
Yeni bir membran ile ultrafiltrasyon uygulaması peyniraltı suyunun işletim değişkenlerinin etkisi
Tinçer, Teoman; Tosun, İsmail; Akman, Nuray; Akay, Galip; Genç, Ayten(1996)
Peynirallı suyunu ultrafiltrasyonunda besi konsantragyonu, basınç çapraz akış hızı, membran gözenek büyüklüğü ve polyhipe membranın yüzey modifikasyonu gibi işletim değinenlerinin yatışkaa koşullardaki akı ve geri çevirme oranına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Geçirgenlik akısı zamana karşı ölçülmüş ve süzüntüdeki protein miktarı hesaplanmıştır. Gözenek büyüklüğü 0.1, 0.2, 0.45 $\mu$ m olan membranların yatışkan akı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu, fakat gözenek büyüklüğü 0,025 $\mu$ m ola...
Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması
Uygur, Bilge Ahmet; Selçuk, Nevin; Moralı, Mehmet(2007)
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO...
Citation Formats
H. Gürsu, “Buhar yoğuşmalı sıvı ısıtıcısı,” 00, 2017.