Negative Parity Baryonlarının Özelliklerininincelenmesi

Projenin ana Negative Parity Baryon’larının statik özelliklerinin irdelenmesidir. Ölçülebilir özelliker için elde edilecek sonuçlar Jefferson Laboratuvarı ve Mainz’de yapılan deneylere de ışık tutacaktır. Bu sonuçlar hadronların iç yapıları hakkında önemli bilgiler verecektir. Projenin ikinci asamasında LHC deneylerinde keşfedilmiş ağır baryonlar arasında diagonal olmayan geçişlerin Magnetic Moment’leri hesaplanacaktır.