Hide/Show Apps

Ultra Düşük Gürültülü Fiber Fabry-Perot İnterferometresi Geliştirilmesi

Bu projede gürültü seviyesi yaklaşık olarak 1fm/√Hz olan bir fiber Fabry-Perot interferometresi geliştirilecektir. Geliştirilecek olan Fabry-Perot interferometresi öncelikle Atomik Kuvvet Mikroskoplarında (AKM), daha sonra da başka çok hassas mesafe ölçümü gerektiren deneylerde kullanılabilecektir.