Hide/Show Apps

Yüksek Verimli Seçici Yayıcı Güneş Gözesi (Selective Emitter Solar Cell) Geliştirilmesi

2013-12-27
Turan, Raşit
Günöven, Mete
Çiftpınar, Emine Hande
Es, Fırat
Demircioğlu, Olgu
Fotovoltaik(FV) Teknoloji fiyatlarının hızlı düşüşüne paralel olarak dünyada fotovoltaik kullanımı hızla artmaktadır. Ticari olarak en güvenilir FV çeşidi olarak kabul gören kristal silisyum güneş gözeleri hala dünya piyasasının %80’ninden fazlasını elinde tutmaktadır. Standart olarak üretilen kristal silisyum güneş gözelerinin verimlilikleri %16-18 aralığındadır. Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Laboratuvarları’nda %17 verimli güneş gözeleri üretilebilmektedir. Bu bilgi birikimi ve laboratuvar altyapısı 3 yıldan uzun bir sürede elde edilmiş olup, yakın gelecekte bu verimin %18’ e geliştirilmesi planlanmaktadır. Laboratuvar ölçeğinde ve laboratuvar teknikleri ile üretilen gözelerden ise %24’e kadar çıkmaktadır. Ancak bu gözelerin üretimlerinde kullanılan metodlar seri üretime uygun değildir. Ticari gözelerin verimlerini ise daha düşük maliyetlerle %18-19 civarına yükseltmek mümkündür. Standart üretim tekniklerine eklenen birkaç işlem basamağı ile verim artırımı mümkün olmakta ve bu sistemler seri üretim hatlarına uygun olarak geliştirilebilmektedir. Bu yeni üretim tasarımlarının başında “Seçici Yayıcı Güneş Gözesi” (Selective Emitter Solar Cell) tasarımı gelmektedir. Mevcut GÜNAM Laboratuvar altyapısında birtakım değişiklikler yapılarak bu tip verimli gözelerin üretilmesi mümkündür. Bu projenin amacı, gerekli altyapı değişikliklerinin yapılması ile yüksek verimli güneş gözelerinin yerli bir şekilde geliştirilip üretilmesidir.