Çok Kipli Lazer Diyotun Işın Kaynağı Olarak Kullanıldığı Terahertz (THz) Spektroskopi Sistemleri için Hızlı Taramanın Geliştirilmesi

2017-12-31
Elektromanyetik spektrumdaki bölümler ile ilgili daha önceleri birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen Terahertz frekans aralığına yönelik çalışmalar son 30 yılda hız kazanmıştır. En önemli teknolojik kısıtlama bu teknolojinin diğerlerine nazaran geri kalmasının da en büyük etkeni olan THz ışımayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakların eksikliği olmuştur. Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanmayı hedefliyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte ışık kaynakları geliştirilmiş ve THz ışıma ve algılama özellikle zamana dayalı THz spektroskop yöntemi ile ilgi odağı haline gelmiştir. Fakat bu alanda yapılmış son çalışmalar darbeli lazer gibi kullandıkları ışık kaynağından dolayı ucuz, küçük ve yeterince kararlı değildir. Bu sorunların giderilmesi için küçük, ucuz ve kararlılık gibi birçok avantaja sahip Çok Kipli Lazer Diyotlar ışın kaynağı olarak kullanılabilir. Bu gelişmeye rağmen bu lazer kaynağını kullanıp THz spektroskopisi yapabilen sistemler standart tarama yöntemleri ile ölçümleri gerçekleştirdiğinden halen oldukça yavaş (dakikalar mertebesinde) ölçüm alabilmektedir. Bu sistemler ile numune analizi ve görüntüleme gibi işlemler Ses Bobin Kızağı yardımı çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği için çok kipli lazer diyotları kullandıkları için daha ucuz hale gelen bu yöntemlerin ticarileştirilmesi daha kolay olacaktır. Bu proje çalışmasında, geliştirdiğimiz

Suggestions

Fiber Lazerle Bütünleşik Terahertz Spektrometre
Altan, Hakan; Keskin, Hakan(2016-12-31)
Elektromanyetik ışık tayfının 100 GHz (λ=3 mm) ve 10 THz (λ=30 μm) aralığına denk düşen terahertz bölgesi, benzersiz bilgiler içerdiği için bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Öte yandan, THz frekanslarının üretiminde elektronik ve optik yöntemlerin aynı anda kullanılması gerektiğinden, ışık tayfının optik ve elektronik bölgelerinde gerçekleşen gelişmeleri aynı oranda THz bölgesinde görememekteyiz. Günümüze kadar geliştirilen teknikler hassas ve her aşamasında optimizasyon gerektiren karmaşık sistemler...
Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet(2017-12-31)
Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında son yıllarda hızla artmakta olan çalışmalar umut vaat edici sonuçlar vermekte ve bu durum Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Kristal silikon teknolojisinin teorik limitine ulaşmasıyla birlikte gelecekte fosil yakıtlarına alternatif olarak gösterilen birincil enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha etkin bir biçimde faydalanmak amacıyla yeni nesil hibrit güneş pili teknolojileri geliştirilmektedir...
Düzenli nano yapılarla donatılmış Raman artırım arayüzleri üretilmesi ve artırım kanallarının analizi
Bek, Alpan; Öztürk, İbrahim Murat(2017-12-31)
Bu projede amaç yüksek artırımlı yüzey artırımlı Raman saçılım (SERS) arayüzleri üretilmesi ve kimyasal SERS artırım mekanizmalarının ayırt edilmeye çalışılmasıdır. Üretim tekniği olarak hassas nano boşluklu geniş alan nano yapı üretimine uygun grubumuzca bir süredir geliştirilmekte olan deşik maske litografisi kullanılacaktır. Güçlü çınlayan nano boşluklu yapılarla donatılmış Raman artırım arayüzleri üretilecektir. Üretilen yüksek artırımlı SERS arayüzleri atomik katman biriktirme yöntemi kullanılarak far...
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans)...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Citation Formats
H. Altan, “Çok Kipli Lazer Diyotun Işın Kaynağı Olarak Kullanıldığı Terahertz (THz) Spektroskopi Sistemleri için Hızlı Taramanın Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58781.