Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) Yöntemi ile Arkeolojik Kalıntıların Elemental Analizi

2014-12-31
Bu projede,LIBS yöntemi ile arkeolojik kalıntıların elemental kompozisyonunun araştırılması ve tanımlanması problemi üzerine çalışılacaktır. Arkeolojik ve tarihsel kalıntılar ile kimi sanat eserleriçok nadide ürünler olmaları sebebiyle analiz edilirlerken zarar görme ihtimalleri çok yüksektir. Bu noktada LIBS yönteminin belirleyici avantajı öne çıkmaktadır. Bu avantajlar, tüm kimyasal türleri algılayabilme, herhangi bir numunenin karakterizasyonunun yapılabilmesi, numunenin olduğu gibi hiç bir müdahaleye gereksinim duyulmadan incelenebilmesi, tahribatsız bir teknik olması ve laboratuvar koşullarından açık arazi koşullarına uzanan çok çeşitli deney ortamlarında çalışılabilmesi olarak sıralanabilir. Birçok uygulama arasından arkeolojik kalıntıların incelenmesi uygulamasını seçmemizdeki gerekçe, elimizde gerekli numunelerin olmasının yanı sıra, LIBS tekniğinin arkeolojik kalıntıların ve bulguların tahribatsız incelenmeleri konusunda ideal bir analiz sistemi olmasıdır.Proje sonrasında, tarihsel yapıtlar hakkında önemli bilgiler elde edebilme, eski dönemlerdeki çeşitli yerleşim alanları ve hayat tarzlarının birbirlerine göre benzerlikleri ve farklılıklarını ortaya çıkarabilme, incelenen duruma göre doğru kronolojik sıralama yapabilme sonuçlarına ulaşılacak ve bu konuda çalışmakta olan diğer disiplinlerdeki araştırıcılarla ortak çalışmalar yapılabilmesini olanaklı kılacaktır.

Suggestions

Parıltılı DC Deşarj uygulamalarıyla geliştirilebilecek algılama ve görüntüleme sistemlerinin irdelenmesi
Uzun Kaymak, İlker Ümit(2017-12-31)
Proje kapsamında, farklı gazların ve gaz oranlarının ionize edilmesiyle elde edilen ve yarı-iletkenler ile engellenmiş parıltılı DC deşarj sistemleri çalışılacaktır. Irdelenecek fizik konuları çerçevesinde yeni bir plazma ölçüm (diagnostic) geliştirilecek ve plazmanın bariyer ile etkileşimi sonucu oluşacak ışımasındaki değisimler time-series olarak kaydedilecektir. Projede ayrıca frekans spektrumundaki nonlinear modların birbirleriyle olan eşverili (coherent) ilişkileri irdelenmesi için bir frequency ve ti...
POLİMER YÜZEYLERİNİN RADYO FREKANSLI PLAZMALAR İLE İŞLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Uzun Kaymak, İlker Ümit; Yedierler, Burak(2018-12-31)
Polimer malzemelerin gerek yapısal özellikleri gerekse ucuz maliyetli olmaları nedeniyle tekstil, otomotiv sanayi, ambalajlama, ve sağlık gibi bir çok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bu malzemelerin yüzeylerinin başka bir malzeme ile polimer-polimer veya polimer-metal şeklinde kolayca etkileşebilmesi için, yüzey özellikleri radyo frekanslı (RF) plazma ile işleme (treatment) maruz bırakılarak iyileştirilmektedir. Plazma işlemi uygulanan parametrelere bağlı olarak yüzeyde farklı fonksiyonel grupların oluş...
Demir Oksit Nanoparçacıkların Üretimi ve Hipertermi amaçlı Kullanımı
Öztürk, Tayfur; Onur, Ezgi; Güven, Göksun(2015-12-31)
Hipertermi vücuttaki kanserli dokuların sıcaklığını yükseltmek sureti ile yok edilmesini esas alan bir tedavi şeklidir. Nanoparçacıkların kullanılmaya başlanması ile hipertermi çok daha etkili bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Uygun boyutlarda olmaları durumunda parçacıklar sadece kanserli hücrelerde birikme göstermekte, değişken manyetik alan uygulaması ile kanserli hücreler oluşan yerel ısı ile yok edilmektedir. Bu çalışmanın amacı hipertermi kanser tedavisine uygun demir oksit nanoparçacıkların kıvılc...
ENDÜSTRİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ELEMENTEL ANALİZ YAPABİLECEK LAZER-OPTİK SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ
Yedierler, Burak; Erözbek Güngör, Ümmügül(2014-12-31)
Projenin amacı, kolay uygulanabilir, kompakt, çevreye uyumlu ve eş zamanlı anında tespit yapabilen LIBS temelli bir optik sistem geliştirilmesidir. Bu sistem ile her türlü malzemenin içindeki elementlerin cinsini ve miktarlarını saptamak olanaklı olacaktır. Bu sistem savunma sanayinde Kimyasal ve biyolojik tehditlerin ve patlayıcıların tespitinde (Anthrox, bakteri ve her çeşit patlayıcı) etkili şekilde kullanılabilecektir. Bu uygulamanın yanı sıra geliştirilecek olan sistem, biyolojik, medikal ve klinik örn...
Numerical solution to kinematic wave equation for surface runoff analysis using satellite based DEM data
Yıldırım, Hasan Hüseyin; Aydın, İsmail; Department of Civil Engineering (2020-9)
Modeling of rainfall runoff over large catchment areas is a critical step in flood analysis to estimate the time-wise variation of discharge at the outlet of hydrological basin. Outlet hydrograph of a basin is generally estimated using empirical formulations based on measurements from previous rainfall events. However, these empirical methods may not correctly model the surface flow dynamics over large and complex geometries. In this study, a fully distributed numerical model is developed that can deal with...
Citation Formats
B. Yedierler, “Lazer ile İndüklenmiş Plazma Spektroskopisi (LIBS) Yöntemi ile Arkeolojik Kalıntıların Elemental Analizi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61949.