Department of Philosophy, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (7)

Has File(s)
No (6)
Yes (1)

Author
Turan, Şeref Halil (3)
Aktaş, Nahit (1)
Bağçe, Samet (1)
Bozşahin, Hüseyin Cem (1)
Jassal, Smıta Tewarı (1)

Subject
Felsefe (4)
Ekonomi (2)
Bulanık Kümeler ve Sistemler (1)
Eğitim (1)
İletişim (1)

Date Issued
1989 - 1989 (1)
2010 - 2018 (6)

Item Type
Project (6)

Recent Submissions

Adalet, Toplumsal Tabakalar ve Hareketlilik üzerine bir Araştırma
Turan, Şeref Halil(2018-12-31)
Dünyada ve ülkemizde eğitim, gelir dağılımı ve tüketim olanakları açısından adalet felsefe ve sosyal bilimler için her zaman önemini koruyan bir konudur. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik (social mobility), “adalet” ta...
Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği
Bağçe, Samet; Kulandina, Yevgeniya(2017-12-31)
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul ed...
Kriyojel/İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Sensör Olarak Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Şahiner, Nurettin; Sel, Kıvanç; Aktaş, Nahit(2017)
Bu proje kapsamında süper gözenekli, değişik fonksiyonel gruplara ve iyonlaşabilmekapasitesine sahip poli(Akrilamit) (p(AAm)), p(2-hidroksietilmetakrilat) (p(HEMA)), p(2-akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit) (p(AMPS))...
Teoriden Praksise: Gündelikte Felsefenin Yeri ve İfadesi
Parkan, Barış; Turan, Şeref Halil; Karademir, Aret; Özbey, Ekrem Övünç(2016-12-31)
Bu projenin amacı sanat felsefesinin bir alt dalı olan film felsefesi konusunda teori ve pratiği birleştirecek interdisipliner bir bilimsel araştırma yapmaktır. Felsefi bir problem olarak deneyim ve felsefi bilgi üretme il...
YAPAY ZEKA ALANINDA ÇERÇEVE PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR MANTIK MODELİ ÖNERİSİ
Zambak, Aziz Fevzi; Bozşahin, Hüseyin Cem(2015-12-31)
Bu araştırmanın iki ana amacı bulunmaktadır.Birincisi, çerçeve probleminin çözümüne yönelik olarak özel geliştirilmiş bir eyleyici model (agentive model) kurmaktır. İkincisi, Bu eyleyici modelin temelini oluşturacak geçiş...
Hindistan ve Türkiye: Gelişmenin Dinamikleri, Yeni Tahayyüller ve Geleneksel Anlayışlar
Turan, Şeref Halil; Jassal, Smıta Tewarı(2015-12-31)
Bu araştırma, belli bir ekonomik kalkınma düzeyinde oldukları kabul edilen ve yıllık %6-%8 arasında kalkınma hızları olan iki doğu toplumu olarak Türkiye ve Hindistan’ın dinamizm kaynaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.İnsa...
Tek-foton sayma ölçüm sisteminin geliştirilmesi
Özsan, F. Esen(1989-02-15)
Citation Formats