Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Tasarrufuna Mukayeseli Bir Bakış: Kırım, Girit ve Edirne (17. ve 18. Yüzyıllar)

2018-12-31
Bu projenin araştırma konusu, 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak tasarrufudur. Proje, aşağı yukarı aynı senelerde tahriri yapılan üç bölgenin (Edirne, Kırım ve Girit) verilerinin karşılaştırmalı bir analize tabi tutulması neticesinde şekil alacaktır. Böyle bir çalışma ile varılmak istenen ilk hedef, imparatorluğun üç farklı bölgesinde toprak tasarruf biçimlerinde dönemin mali, adli, idari ve siyasi gelişmelerine bağlı olarak ne tür dönüşümler yaşandığını anlamaktır. İkinci hedef ise, elde edeceğimiz toprak tasarrufu veri seti ile toprak tasarrufuna bakışın Osmanlı devletinin bu yüzyıllardaki genel dönüşümü içindeki yerini analiz etmektir. Literatürde, klasik dönem sonrası toprak rejiminde meydana gelen değişiklikler mukayeseli olarak ele alınmamıştır. Bu projede önerilen analiz yötemiyle, bir tarım imparatorluğu olan Osmanlı devletinin genel dönüşümü, toprak üzerinden değerlendirilecek ve literatürdeki bir boşluğa katkı yapılacaktır.
Citation Formats
G. Karagedikli, “Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak Tasarrufuna Mukayeseli Bir Bakış: Kırım, Girit ve Edirne (17. ve 18. Yüzyıllar),” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58815.