Hide/Show Apps

Tıbbi Bitki Epilobium Hirsutum'un Sulu Ekstresinin Sıçan Karaciğer Mikrozomal Flavin Monooksijenaz Enzimi Üzerine Etkisi

Doğal olarak oluşan bitkisel kökenli kimyasalların kanser, yaşlanma, kardiovasküler hastalıklar gibi birçok sağlık sorunlarına karşı koruyucu rollere sahip oldukları yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda ispatlanmış olup bu çalışmalar sayesinde bu bitkisel kimyasallara karşı olan ilgi de giderek artmıştır. Kimyasal ajanların karşılaştıkları ilk enzim sistemi genel olarak Faz I detoksifikasyon/aktivasyon sistemi olarak adlandırılmaktadır. Faz I sistemi içerisinde yer alan başlıca enzimlerden bir tanesi olan Flavin monooksijenazlar (FMO) çeşitli teröpatik ilaçlar, pestisitler ve gıda katkı ürünlerini de kapsayan çok sayıda yabancı kimyasal maddenin oksidatif olarak metabolize edilmesinden sorumludurlar. Bu çalışma kapsamında kullanılacak olan 4 aylık yetişkin erkek Wistar Albino sıçanlar Kontrol I, Kontrol II ve Epilobium hirsutum verilen şeklinde 3 farklı deney grubuna ayrılacaktır. Sıçan karaciğer dokuları kullanılarak mikrozomal fraksiyonlar izole edilecektir. Mikrozomlar kullanılarak FMO enzimi için en iyi aktivitenin elde edilebileceği optimizasyon çalışmaları yapılacaktır. FMO optimizasyon çalışmalarında aktivitenin zamana göre değişimi, enzim konsantrasyonu, optimum pH, sıcaklık, substrat konsantrasyonu belirlenecektir. Optimizasyon çalışmalarından sonra Epilobium hirsutumun olası etkilerini saptamak amacıyla FMO enzim aktiviteleri ölçülecektir. Teklif edilen bu çalışmada, alternatif tedavide kullanılan bitkilerden Epilobium hirsutum (Yakı Otu)' un sıçan karaciğer NADPH-bağımlı FMO enzim sistemi üzerindeki etkisi ve etki mekanizmalarının moleküler düzeyde tanımlanması amaçlanmaktadır.