Mikromorfolojik Bir Araştırma

2011-12-31
Bu projede İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Lathyrus L.(Leguminoseae) taksonları üzerinde mikromorfoloji tabanlı bir SEM analizinin yapılması planlanmıştır. Bu bağlamda elde edilecek bulguların sistematik bağlamdan ne denli önem içerdiği irdelenecektir. Bu araştırmada çeşitli siistematik yöntemlerin yanısıra SEM tabanlı mikromorfolojik analizlerde yapılarak özellikle floral mikromorfolojinin sistematişk önemi saptanmaya çalışılacaktır . Bu araştırmadan elde edilecek bulgular kullanılarak ilgili taksonların birbirine yakınlık yada uzaklık derecelerinin saptanması ve hızlı teşhisi için olası kullanım olanakları belirlenecektir.

Suggestions

Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması
Kaya, Zeki(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı, Behiçbey gen bankasına (karakavak gen bankası) aktarılmış Populus nigra L. (karakavak) genotiplerini, biyokütle ve biyoenerji açısından oldukça önemli bir polimer olan selülozun biyosentezinde önemli bir rol oynayan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi açısından değerlendirmektir. Bu enzimin selüloz biyosentezinde görev alan diğer bir enzim olan UDP-Glucose Pyrophoshorylase enzimi ile ve de selüloz içeriği ile ilişkisi değerlendirerek, Avrupa Kara Kavaklarında gözlemlenen genet...
Tatlısu Acinetobacter türlerinin antibiyotik maruziyeti altında sergiledikleri moleküler değişimlerin belirlenmesi
Gözen, Ayşe Gül; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Doğan, Musa; Togan, İnci Zehra; İzgü, Kadri Fatih; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Yücel, Ayşe Meral(2015-12-31)
Bu projenin amacı bir sığ tatlısu gölü olan Mogan’dan izole edilen Acinetobacter sp. bakterisinin farklı antibiyotiklerin sub-lethal konsantrasyonlarında göstermiş olduğu moleküler değişimlerin ATR-FTİR spektroskopisi ile belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı inhibisyon mekanizmalarına sahip üç farklı antibiyotik belirlenmiştir: ampisilin (Amp), neomisin (Nm) ve imipenem (Ipm). Bu üç antibiyotiğin çevresel kaynaklı Acinetobacter sp. üzerindeki minimum inhibisyon konsantrasyonları (MİK) belirlendikt...
Mikroalgal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin kullanımı ile entegre besiyer madde giderimi, sera gazı mitigasyonu ve biyo-yakıt ve biyo-ürün eldesi
Çaylı, Direniş; Çakırlar, Burak Şükrü; Subaşı, Doğan Eylem; Demirer, Niyazi Göksel; Öğüt, Cansu Gece; Kaya, Durmuş; Konaklı, Betül; Demirer, Uludağ Sibel; Kaymak, Barış; Ergüder, Hande Tuba; Çalıcıoğlu, Özgül Ayşe(2015)
Mikro algal kültürlerin kullanımı ile önemli bir sera gazı olan CO2’in mitigasyonu çok yeni bir araştırma alanıdır. Mikro algal kültürler ile besiyer madde giderimi ve atık mikro algal biyokütleden biyogaz, hidrojen ve gübre eldesi çeşitli araştırmalara tek başına ya da birlikte konu olmuş uygulamalardır. Ancak, bu projenin konusunu oluşturan mikro algal ve anaerobik mikrobiyel kültürlerin entegre besiyer madde giderimi, sera gazı mitigasyonu ve biyo-yakıt ve biyo-ürün eldesi için birlik...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Behavioral and molecular impact of a stress factor, acaricide perizin on honey bees (apis mellifera) of Turkey
Arslan, Okan Can; Adalı, Orhan; Department of Biology (2020-9)
The effects of acaricide Perizin (coumaphos as the active ingredient) which is used against parasitic mite, Varroa destructor, on three native honey bee subspecies; Apis mellifera caucasica, A. m. carnica and A. m. syriaca. in terms of behavioral, molecular, and genetic aspects were investigated. After acute sub-lethal exposure to various doses of coumaphos, the worker bees of control and treatment groups were subjected to activity monitoring tests for evaluation of locomotor activity, electric shock ...
Citation Formats
M. Doğan, “Mikromorfolojik Bir Araştırma,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58826.