Hide/Show Apps

Tatlısu Acinetobacter türlerinin antibiyotik maruziyeti altında sergiledikleri moleküler değişimlerin belirlenmesi

Bu projenin amacı bir sığ tatlısu gölü olan Mogan’dan izole edilen Acinetobacter sp. bakterisinin farklı antibiyotiklerin sub-lethal konsantrasyonlarında göstermiş olduğu moleküler değişimlerin ATR-FTİR spektroskopisi ile belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda farklı inhibisyon mekanizmalarına sahip üç farklı antibiyotik belirlenmiştir: ampisilin (Amp), neomisin (Nm) ve imipenem (Ipm). Bu üç antibiyotiğin çevresel kaynaklı Acinetobacter sp. üzerindeki minimum inhibisyon konsantrasyonları (MİK) belirlendikten sonra, bu değerlerin bir kademe altındaki konsantrasyonlarda büyümeye zorlatılan bakterilerde, bu yoğun antibiyotik stress altında iken ortaya çıkan moleküler değişimleri bir spektroskopik yöntem olan ATR-FTİR ile belirlenecektir. Ortaya çıkan adaptasyonlar, optimum koşullarda ve antibiyotiksiz ortamda yetiştirilen Acinetobacter sp. bakterisi ile antibiyotiğe maruz bırakılmış Acinetobacter sp. gruplarının karşılaştırmalı analizi sonucunda istatistiksel olarak ortaya koyulacaktır.