Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması

2018-12-31
Kaya, Zeki
Taşkiran, Bircan
Bu projenin genel amacı, Behiçbey gen bankasına (karakavak gen bankası) aktarılmış Populus nigra L. (karakavak) genotiplerini, biyokütle ve biyoenerji açısından oldukça önemli bir polimer olan selülozun biyosentezinde önemli bir rol oynayan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi açısından değerlendirmektir. Bu enzimin selüloz biyosentezinde görev alan diğer bir enzim olan UDP-Glucose Pyrophoshorylase enzimi ile ve de selüloz içeriği ile ilişkisi değerlendirerek, Avrupa Kara Kavaklarında gözlemlenen genetik farklılaşmaları ve varyans komponentlerini tahmin etmeye ve de lignoselülozik olarak değerli olan klonların seçilmesine katkı sağlamaktır.
Citation Formats
Z. Kaya and B. Taşkiran, “Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58879.