Adaçayı'nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

2012-12-31
İşcan, Mesude
Önerilen projenin amacı, ülkemizde yetişmekte olan adaçayı (Salvia) türlerinin meme kanser hücrelerine (MCF7 ve MDA231) sitotoksik etkilerinin araştırılması ve bir besin maddesi olarak günlük tüketilen adaçayı ile meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların olası etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesidir. Bazı ilaçlar vücuda alındığında, hücre içinde, öncelikle karaciğer hücrelerinde, 1. Faz ve 2. faz reaksiyonları ile metabolize edilerek, ilaç olarak etkin ürünlere çevrilir. Ana maddesi etkin bazı ilaçlar ise, aynı sistemler ile etkisizleştirilerek vücuttan atılır. Eş zamanlı olarak tüketilen bitki çayları ile maruz kaldığımız bitkisel kimyasalların, ilaçları metabolize eden enzim sistemleri ile etkileşmesi sonucunda, kullanılan ilacın etkisizleştirilmesi veya vücutta birikim sonucunda toksisitesinin artması mümkündür. Literatürde Salvia ile yapılan çalışmalar bulunmakla birlikte, ilaçları metabolize eden sistemlerin ve bu sistemlerin kontrolünde rol oynayan biyokimyasal yolakların, model olarak seçilen MCF7 ve MDA231 hücrelerinde gen ekspresyonları düzeyinde incelenmesi gereklidir.
Citation Formats
M. İşcan, “Adaçayı’nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58832.