Adaçayı'nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

2012-12-31
İşcan, Mesude
Önerilen projenin amacı, ülkemizde yetişmekte olan adaçayı (Salvia) türlerinin meme kanser hücrelerine (MCF7 ve MDA231) sitotoksik etkilerinin araştırılması ve bir besin maddesi olarak günlük tüketilen adaçayı ile meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların olası etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesidir. Bazı ilaçlar vücuda alındığında, hücre içinde, öncelikle karaciğer hücrelerinde, 1. Faz ve 2. faz reaksiyonları ile metabolize edilerek, ilaç olarak etkin ürünlere çevrilir. Ana maddesi etkin bazı ilaçlar ise, aynı sistemler ile etkisizleştirilerek vücuttan atılır. Eş zamanlı olarak tüketilen bitki çayları ile maruz kaldığımız bitkisel kimyasalların, ilaçları metabolize eden enzim sistemleri ile etkileşmesi sonucunda, kullanılan ilacın etkisizleştirilmesi veya vücutta birikim sonucunda toksisitesinin artması mümkündür. Literatürde Salvia ile yapılan çalışmalar bulunmakla birlikte, ilaçları metabolize eden sistemlerin ve bu sistemlerin kontrolünde rol oynayan biyokimyasal yolakların, model olarak seçilen MCF7 ve MDA231 hücrelerinde gen ekspresyonları düzeyinde incelenmesi gereklidir.

Suggestions

Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi
Karataş, Ayten Yazgan; Özcengiz, Gülay; Alaeddinoğlu, Gürdal N.(1999)
Bu çalışmada, Bacillus subtilis 168 (PY79) tarafından nonribosomal olarak sentezlenen, L-alanin ve L-anticapsin'den oluşan dipeptid bir antibiyotik olan bacilysinin biyosentezinden sorumlu gen ve gen kümelerini belirlemek ve karakterize edebilmek için klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mini-Tn10 taşıyan pIC333 vektörü ile "Tn10 insertion mutation" metodu uygulanmış ve gayet başardı sonuçlar elde edilmiştir. Bu metod sonucunda bacilycin üretemeyen ve $KA_1, KA_2, KA_3 ve KA_4$ olarak isimlendirilen d...
Sarıçam Odunu Unu, Fenol Formaldehit ve Melamin Formaldehit Reçinelerinden Odun Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Vargün, Elif; Yüksel, Mehmet; Karadayı, Damla; Yılmaz, Ayşen (null; 2017-05-15)
Giderek azalan odun kaynakları ve yeni kompozit teknolojilerinin gelişmesiyle odun polimer kompozitlerinin (OPK) üretimi önemli ölçüde artmıştır ve OP K’ler oduna göre daha üstün mekanik ve fiziksel özelli klere sahip olmaları nedeniyle geniş kullanım alanı bulmaktadırlar [1] . Fenol formaldehit (FF,Resol) ve melamin formaldehit (MF) reçineleri ile sarıçam odunu ( Pinus sylvestris ) ununun belli oranlarda karıştırılarak gelişmiş fiziksel ve mekanik özelliklere sahip ve aynı zamanda...
İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar
Türkyılmaz, Serhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanları geliştirmektir. Daha önceki çalışmalarımızda 1 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerini sentezleme konusunda başarılı olmuştuk. Bu projede amacımız 2 veya 4 adet Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfirin türevlerinin sentezlenmesidir. Daha çok sayıda Zn2BDPA kompleksi taşıyan porfiri...
Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
Citation Formats
M. İşcan, “Adaçayı’nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58832.