Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi

Download
1999
Karataş, Ayten Yazgan
Özcengiz, Gülay
Alaeddinoğlu, Gürdal N.
Bu çalışmada, Bacillus subtilis 168 (PY79) tarafından nonribosomal olarak sentezlenen, L-alanin ve L-anticapsin'den oluşan dipeptid bir antibiyotik olan bacilysinin biyosentezinden sorumlu gen ve gen kümelerini belirlemek ve karakterize edebilmek için klonlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mini-Tn10 taşıyan pIC333 vektörü ile "Tn10 insertion mutation" metodu uygulanmış ve gayet başardı sonuçlar elde edilmiştir. Bu metod sonucunda bacilycin üretemeyen ve $KA_1, KA_2, KA_3 ve KA_4$ olarak isimlendirilen dört ayn Bac::TnlO::ori-spc insersiyon mutantı elde edilmiştir. Bu mutantlarda TnIO içeren kromosomal bölgelerin kloıüamp tanımlanabilmesi için kromosomal DNA' lan uygun restriksiyon enzimlerle kesilmiş, şelf ligasyonu takiben E coli de klonlanmış ve sekans analizleri tamamlanarak bacilysin senteziyle ilgili gen bölgeleri tanımlanmıştır. Bu genler sırasıyla thyA,ybgG ve oppA. genleri olup ilk iki genin etkisinin muhtemelen pleiotrofık olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan, SpoOK operonunun ilk geni olan oppA. geninin bloke olmasıyla bacilysin sentezinin de durmuş olması, B. subtilis'' de bacilysin biyosentezinin sporulasyon, surfaktin biyosentezi ve kompetensi düzenleyen global signal transdüksiyon sistemiyle régule edildiğini/sistemin bir parçası olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir.

Suggestions

Investigation of bioreactor operation conditions for serine alkaline protease production by Bacillus subtilis
Özdemir, Elif; Çalık, Pınar; Department of Chemical Engineering (2003)
In this study, complex medium was designed for increasing serine alkaline protease (SAP) production by recombinant Bacillus sp. In this context, the effects of glucose, sucrose, inorganic nitrogen source, casein, defatted soybean, and molasses and their concerted effects were investigated in agitation (N=200 min"1) and heating rate (T=37°C) controlled laboratory scale bioreactors. For this purpose, experiments were started by microorganism selection. It was found that, most suitable microorganism for comple...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganizmadır. Ancak, homolog protein üretim kapasitesi ile kıyaslandığında, B. subtilis verimin genellikle litre başına miligram hatta mikrogram düzeylerine düştüğü heterolog proteinlerin sentezinde daha az başarılıdır. Bu sebeple r-protein üretimini arttırabilecek promotör ve ribozom bağlanma bö...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
İşlerel, Tekin Elif; Özcengiz, Gülay(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmektedir. B. subtilis tarafından üretilen basilisin, N-terminalinde L-alanineand C-terminalinde non-proteinojenik bir amino asit olan L-anticapsin?den oluşan dipeptidyapısı ile bilinen en küçük antibiyotiktir. Basilisin biyosentezinin dinamikleri ve molekülerregülasyonu ile ilgili literatür b...
Pseudomonas sp 19S' den bir haloalkan dehalogenaz geninin klonlanması
Aslan, Buğraer; Kocabıyık, Semra(1995)
Bu çalışmada Pseudomonas sp susu 19S'in çeşitli haloalkanoik asitlerin kullanımından sorumlu bir dehalogenaz enziminin geni E.coli'ye klonlanmış ve eksprese edilmiştir. Klonlamada izlenen strateji " Polimeraz Zincir Reaksiyonu" (PCR) kullanılarak, Pseudomonas dehalogenaz genine homolog bir fragmanın spesifik olarak amplifikasyonuna dayanmaktadır. Elde edilen PCR amplikon prob olarak kullanıldığında, Bam HI ile kesilmiş Pseudomonas sp 19S total DNA'sında Southern Blot yöntemi ile dehalogenaz geninin pozisyon...
Adaçayı'nın (salvia Cryptanta) Meme Kanseri Hücre Hatlarında (mcf7 Ve Mda231) İlaç Metabolize Eden Sistemlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İşcan, Mesude(2012-12-31)
Önerilen projenin amacı, ülkemizde yetişmekte olan adaçayı (Salvia) türlerinin meme kanser hücrelerine (MCF7 ve MDA231) sitotoksik etkilerinin araştırılması ve bir besin maddesi olarak günlük tüketilen adaçayı ile meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların olası etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesidir. Bazı ilaçlar vücuda alındığında, hücre içinde, öncelikle karaciğer hücrelerinde, 1. Faz ve 2. faz reaksiyonları ile metabolize edilerek, ilaç olarak etkin ürünlere çevrilir. Ana maddesi etkin bazı i...
Citation Formats
A. Y. Karataş, G. Özcengiz, and G. N. Alaeddinoğlu, “Bacillus subtilis dipeptid sentataz geninin klonlanması ve ifade edilmesi,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVNE9EZz0.