Yerel tıbbi bitki Viscum album L.’un safra asit sentez ve metabolizmasından sorumlu sitokrom P450 7A1 ve 27A1 enzimlerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi

2015-12-31
Tüm dünyada obezite rahatsızlığına sahip insan sayısı giderek artmaktadır. Obezite kandaki yağların artmasına ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL’nin azalmasına neden olmaktadır. Bu değerlerin değişmesi kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkmasında etkilidir. Bu nedenle kolesterol metabolizması ve kolesterolün vucüttaki dengesi ve safra asitlerine dönüşümü klinik açıdan giderek önem kazanmaktadır. Son zamanlarda popüler olan bitkisel kökenli maddelerin antioksidan özelliklerinin araştırılması ile ilgili çalışmalar yaygınlaşmıştır. Bu bitkilerin sadece antioksidan, antimutajenik ve antikanser etkileri araştırılmıştır. Ancak endojen metabolizmasındaki etkilerine bakılmamıştır. Çalışmamızın literatürde bu alandaki büyük bir boşluğu doldurmada iyi bir başlangıç olacağını ve bu enzimlerle yapılacak olan sonraki çalışmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz.Bu çalışmada fitokimyasal bileşenleri bilinen ve ülkemizde geleneksel tedavi amaçlı tıbbi bitki olarak yaygın bir şekilde kullanılan Viscum album’un endojen metabolizması üzerine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Kolesterol ve safra asitlerinin metabolizmasında önem arz eden 2 enzimin CYP7A1 ve CYP27A1’in gen ifade ve protein ifade düzeyleri tespit edilecektir. Böylece bu ve benzeri bitkilerin halkımızın daha doğru ve yararlı bir şekilde kullanımı için bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Suggestions

Kan Beyin Bariyeri Ötesine Kontrollü Salım Sistemleri ile İlaç Taşınması
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2014-12-31)
Parkinson hastalığı beyinde dopamin miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Dopamin vücut hareketlerini ve dengesini düzenleyen bir kimyasaldır ve eksikliğinde hasta hareket kabiliyetini yitirmeye başlar.Bu projede amaç beyine hedeflenmiş L-Dopa yüklü lipozomal sistemler hazırlanmasıdır. Nano boyutlarda hazırlanacak olan lipozomlar yüzey modifikasyonu ile beyine hedeflendirilecek ve KBB’yi geçmesi sağlanacaktır. Bu sistem ile daha az miktarda ilaç kullanılarak ilacın hedef dokuda istenilen doza ulaşması ...
Yaygın kanser tiplerinde transkriptom 3'UTR isoform çeşitliliğinin incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2018-12-31)
Farklı kanserlerin ardında yatan mekanizmaların anlaşılmasında gen anlatım çalışmaları çok öenmli olmuştur. Bu çalışmalar sayesinde anlatım düzeyleri bozulan pek çok mRNA bulunmuştur. Ancak geleneksel gen anlatım çalışmaları mRNA izoformlarının tespitinde ve miktarlarının ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu projenin amacı geliştirmiş olduğumuz özel bir yazılımla en sık görülen kanser tiplerinde mRNA 3'UTR izoform profillerinin ortaya konmasıdır. Beklenen sonuç ise farklı kanser tiplerinde aktive olmuş ort...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2018-12-31)
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan doku mühendisliği çalışmaları ile tedavi risklerini ortadan kaldıran ve hatta tedavi sürecini hızlandıran hücre taşıyıcılar geliştirilmektedir. Bu amaca uygun olarak projede elektro-eğirilmiş hücre taşıyıcısının hazırlanmasına karar verilmiştir. Elektro-eğirilme ile elde edilen fiberler vücut...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Citation Formats
O. Adalı, N. T. Güray, and T. Çulcu, “Yerel tıbbi bitki Viscum album L.’un safra asit sentez ve metabolizmasından sorumlu sitokrom P450 7A1 ve 27A1 enzimlerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58858.