Kan Beyin Bariyeri Ötesine Kontrollü Salım Sistemleri ile İlaç Taşınması

2014-12-31
Parkinson hastalığı beyinde dopamin miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Dopamin vücut hareketlerini ve dengesini düzenleyen bir kimyasaldır ve eksikliğinde hasta hareket kabiliyetini yitirmeye başlar.Bu projede amaç beyine hedeflenmiş L-Dopa yüklü lipozomal sistemler hazırlanmasıdır. Nano boyutlarda hazırlanacak olan lipozomlar yüzey modifikasyonu ile beyine hedeflendirilecek ve KBB’yi geçmesi sağlanacaktır. Bu sistem ile daha az miktarda ilaç kullanılarak ilacın hedef dokuda istenilen doza ulaşması ve diğer dokularda görülen yan etkilerinin azalması hedeflenmektedir.

Suggestions

Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Yerel tıbbi bitki Viscum album L.’un safra asit sentez ve metabolizmasından sorumlu sitokrom P450 7A1 ve 27A1 enzimlerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi
Adalı, Orhan; Güray, Nülüfer Tülün; Çulcu, Tuba(2015-12-31)
Tüm dünyada obezite rahatsızlığına sahip insan sayısı giderek artmaktadır. Obezite kandaki yağların artmasına ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL’nin azalmasına neden olmaktadır. Bu değerlerin değişmesi kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkmasında etkilidir. Bu nedenle kolesterol metabolizması ve kolesterolün vucüttaki dengesi ve safra asitlerine dönüşümü klinik açıdan giderek önem kazanmaktadır. Son zamanlarda popüler olan bitkisel kökenli maddelerin antioksidan özelliklerinin araştırılması ile i...
Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2018-12-31)
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan doku mühendisliği çalışmaları ile tedavi risklerini ortadan kaldıran ve hatta tedavi sürecini hızlandıran hücre taşıyıcılar geliştirilmektedir. Bu amaca uygun olarak projede elektro-eğirilmiş hücre taşıyıcısının hazırlanmasına karar verilmiştir. Elektro-eğirilme ile elde edilen fiberler vücut...
Anti Kanser İlaç Hedeflemesi Amacı İle Hazırlanmış Polimer Kaplı Manyetik Monoparçacıkların İn Vivo Toksisite Analizleri.
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, çeşitli polimerler ile modifiye edilmiş manyetik nanoparçacıkların sıçanlar üzerindeki sistemik etki...
Citation Formats
D. Keskin and A. Tezcaner, “Kan Beyin Bariyeri Ötesine Kontrollü Salım Sistemleri ile İlaç Taşınması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59346.