Kurşun ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Yüksek Derişimlerine alıştırılmış Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri

2016-12-31
Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) çevre kirliliği ve insan sağlığı açısından tehlikeli ağır metallerden ikisidir. Bu metallerin yüksek derişimlerine maruz kalan ortamlarda bulunan bakteriler metalin varlığında yaşayabilmek ve büyüyebilmek için çeşitli moleküler uyumlamalar yaparlar. Bu uyumlama mekanizmaları metal kirliliği altındaki çevrelerin temizlenmesinde (biyoremediasyon) uygulanabilir ve örnekleri vardır. Çevre kirliliği yaratan agır metallerin ortamdan uzaklaştırılmasında kimyasal çöktürme, oksidasyon-redüksiyon, iyon değiştirme, filitrasyon, ters osmoz gibi pahalı klasikleşmiş kimyasal yöntemler uygulanır. Çevre dostu ekonomik alternatif olarak bakterilerin çötürme, ve detoksifikasyon süreçleri kullanılabilir. Bu projenin amacı doğal sucul ortamlardan izole ettiğimiz bakterileri Kurşun (Pb) ve Kadmiyumum (Cd) yüksek derişimlerinde yaşayabilir ve büyüyebilir hale getirecek fizyolojik uyumlamalara ulaşmak, bu uyumlanmaları ortaya çıkaran moleküler değişimleri tespit etmek ve bu şekilde uyumlandırılan bakterilerin çevre temizliğinde (biyoremediasyon) kullanım potansiyelini araştırmaktır.
Citation Formats
A. G. Gözen et al., “Kurşun ve Kadmiyum Ağır Metallerinin Yüksek Derişimlerine alıştırılmış Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58866.