Hide/Show Apps

Investigation of Changes in mRNA Levels of Sporulation Related Genes in OGU1 Strain in Comparison to Standard Strain PY79 of Bacillus subtilis

Bacillus subtilis çok sayıda ve çeşitte ikincil metabolit üretmesiyle bilinmektedir. Bunlardan biri olan basilisin, L-alanin ve L-antikapsinden ribozomal olmayan bir şeklide üretilir. Basilisin antifungal ve çeşitli bakterilere karşı etkilidir ve L-antikapsinin salınması ile hücre duvarı üretiminde görevli glukozamin sentetaz enziminin inhibisyonunu sağlar. Grubumuzca oluşturulan basilisin üretemeyen mutant OGU1 suş ile gerçekleştirilen karşılaştırmalı proteom analizleri sonucunda, biyofilm, sporülasyon, hücre yoğunluğu sinyali, peptit taşınması ve iki bileşenli regülatör sistem proteinlerinin ifadesinde değişiklik olduğunu göstermiştir. Değişim gösteren protein gruplarından sporülasyon ve germinasyon kategorisindeki proteinlerin en çok etkilenen grup olduğu ve birçok proteinin ifadesinde anlamlı azalışlar görülmüştür. Bu kategoride yer alan, SpsB, GerQ, CtpB, SodF ve AsnO spor ana hücre kompartmanına özgü sigma E regulonundan, CotI, CotU, OxdD, CotSA ve CwlC ise yine ana hücre kompartmanına spesifik sigma K regulonundan transkribe olmaktadır. Bu projede yukarıda adı geçen sporülasyon proteinlerinin OGU1 suşunda kantitatif gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) tekniğiyle standart suş PY79’a göre mRNA seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.