Hide/Show Apps

Veri Madenciliği Yöntemleri İle Türkiye İklim Bölgelerinin Yeniden Belirlenmesi Ve Yağış Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi

Bir ülkenin ekonomisi güçlü bir şekilde tarım ve su gücüne bağlıdır. Araştırmalar hidroloji ve su kaynaklarındaki değişimin yağış miktarları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle iklimin bir ülke gelişiminde rol oynayan önemli etkenlerden biri olduğu söylenebilir. Bunun farkedilerek anlaşılması, herhangi bir planlama ve politik kararda büyük önem taşır. Bu çerçevede küresel iklim değişikliği ile ilgili temel sorun, ötekilerin yanı sıra yağış değişkenliğinde, yoğunluğunda ve mevsimsel miktarlarındaki değişimlerdir. Bu nedenle, yağışın belirli bir güvenirlik düzeyinde başarılı şekilde tahmininin yapılması, hangi tarımsal ürünü/hayvanı nerede yetiştirmek ve su kaynaklarının yönetimi gibi durumları planlamak, kuraklık ve kıtlık durumlarını öngörebilmek için önemlidir. İşte bu yüzden, bu çalışmanın temel amacı, çeşitli klimatolojik verilere dayalı olarak belirlenecek olan homojen iklim bölgelerinde, mekansal ve zamansal veri madenciliği yöntemleri kullanarak tüm Türkiye için yağış tahmin modellerini geliştirmektir. Bu amaçla, çalışmada, sıcaklık (ortalama, maksimum ve minimum), buhar basıncı, bağıl nem, güneş radyasyonu, bulutluluk, yağış miktarı, yağışlı gün sayısı, ortalama rüzgar hızı, fırtınalı gün sayısı gibi iklim parametrelerine ilişkin 1950- 2008 yılları arasında kayıtlı günlük tüm istasyon verileri kullanılacaktır. Bu çalısma sonucunda, Türkiye iklim bölgeleri yeniden tanımlanmış olacaktır. Daha sonra, yeniden tanımlanan iklim bölgelerine ilişkin yağışlardaki uzun süreli eğilimin belirlenmesi ve yine veri madenciliği yöntemleri ile modellemesi yapılacaktır.