Web'de Davranış Deseni Keşifleri için Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı

2013-12-31
Veri madenciliği büyük miktardaki veriden anlamlı bilginin çıkarılması ile ilgili teknikler bütünü olup pazarlama, bankacılık, sigortacılık ve tıp sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde etkin şekilde kullanılmaktadır. Veri madenciliği uygulamalarından biri olan web madenciliği ise, web verileri üzerinde veri madenciliği fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Web içerik madenciliği, web yapısal madenciliği ve web kullanım madenciliği şeklinde üç ana başlıkta incelenen web madenciliği sayesinde web üzerindeki faydalı bilginin keşfi ve analizi yapılabilmekte, web üzerinde hızla büyüyen ve büyümeye devam edecek olan veriye erişim hızını arttıracak desenlerin keşfi sağlanabilmektedir. Web kullanım madenciliği kapsamında, temelde, web sayfalarının kullanıcı erişim örüntülerini keşfetmek için, web siteleri hakkında çok önemli bilgiler ihtiva eden web kayıt dosyaları analiz edilmektedir. Web sunucu erişim kayıtlarından sitedeki sayfalar arasındaki bağlantılar, siteye erişen kullanıcıların profili, web sitelerinin yapısal özellikleri gibi bilgiler çıkarılıp analiz edilebilmekte; bu bilgiler kullanılarak web sitelerinin daha etkin ve hızlı kullanımını sağlayacak çıkarımlar elde edilebilmektedir. Şu ana kadarki web kullanım madenciliği adına yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı disiplerden birçok tekniğin bu alana uygulandığı ve sonucunda web indeks sayfaları, web sitelerindeki sayfalar arasında halihazırda yer almayan linkleri eklemeyi ya da varolan linkleri kaldırmayı öneren sistemler, web sayfası tavsiye sistemleri gibi farklı çözümlerin sunulduğu gözlenmektedir. Bu alanda uygulanan teknikler incelendiğinde ise daha çok, Kümeleme, Sıralı Örüntülerin Keşfi, Gizli Markov Modelleri ve Birliktelik Analizi tekniklerinin alana uygulandığı gözlenmektedir. Sunulan proje kapsamındaki amaç, web kullanım madenciliğinde daha önce uygulanan çözümlerden ve tekniklerden farklı olarak, Yapay Zeka Arama Tekniklerinin kullanılmasıyla, kullanıcıların web sayfaları üzerinden erişmek istedikleri bilgi ya da hizmete daha hızlı ve kolay erişmelerini sağlayacak, çalışma kapsamında “Akıllı Yol”( Smart Path) olarak adlandırılan kısa gezinti yollarının keşfini sağlamaktır.

Suggestions

Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol
Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31)
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi
Karagöz, Pınar(2017-12-31)
Sosyal ağ kullanımı sırasında, bir kullanıcıya ilgisini çekebilecek ürünlerin reklamlarını göstermek, rastgele reklam göstermekten çok daha tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu sayede reklamın tıklanma ve ürünün alınma ihtimali artmaktadır. Facebook gibi daha uzun mesajların yazılabildiği ve kullanıcıya ait zengin verilerin bulunduğu sosyal ağlar için reklam öneri teknikleri çalışılmıştır. Bu projede, mesaj uzunluğu ve kullanıcıya ait bilgilerin daha sınırlı olduğu mikroblog ağları için bir reklam öneri sistem...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Mevzuat ve Yönetmeliklerden Süreç Ontolojisi Oluşturma Yöntemi
Eren, Pekin Erhan; Gürbüz, Özge(2017-12-31)
Bu projede organizasyonların mevzuat ve yönetmeliklerinden alan ontolojisi oluşturmak için bir yöntem geliştirilecektir. Daha sonra geliştirilen bu yöntem bir uygulama ile desteklenecek ve oluşturulan alan ontolojisi süreç modelleme için kullanılacaktır. Son olarak bu yöntem saha çalışmaları ile sınanacaktır.
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
Citation Formats
P. Karagöz, “Web’de Davranış Deseni Keşifleri için Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59385.