Matpum Binası İklim Verilerinin Enerji Simülasyon Verileri İle Karşılaştırılması.

2011-12-31
KAPSAM: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Araştırma Tasarım Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM) enerji etkin bir bina olarak tasarlanmış ve enerjinin etkin kullanımı ile yenilenebilir enerji çözümlerini entegre edebilmeyi amaçlamıştır. Binanın formu ve dış cephesinin fiziksel özellikleri binanın enerji performansının daha iyi bir hale getirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulanan bu yenilikler ve tasarım kriterlerine ek olarak MATPUM Binası’nın bir otomasyon sistemi ile denetlenip çeşitli iklim şartlarına nasıl tepki verdiğinin ölçülmesi de hedeflenmiş fakat bu sistemler kurulup uygulanamamıştır. Dolayısıyla iklim şartlarına duyarlılık tasarım prensibiyle uygulamaya geçmiş olan binanın uygulamada nasıl davrandığını incelemek mümkün olamamaktadır. Önerilen bu araştırma projesinde binanın bu eksikliğinin giderilip binanın çeşitli iklim verisi ölçüm cihazları ile çeşitli şartlara ne tür tepkiler verdiği incelenecektir. YÖNTEM: MATPUM binası, yıllık enerji tahmini yapabilen eQuest ve Carrier HAP isimli iki simülasyon programı ile modellenecek ve elde edilen harcamalar binanın halihazırda ısıtma için harcanan doğalgaz miktarları ile kıyaslanacaktır. BEKLENEN SONUÇ: Bu sayede yeşil bina olarak tasarlanan binaların enerji maliyetlerinin -MATPUM Binası saha çalışması çerçevesinde- doğruluk payı hakkında yorumlarda bulunulabilecektir.

Suggestions

Optimal photovoltaic size estimation for a campus area considering uncertainties in load, power generation and electricity rates
Ali, Syed Muhammad Hassan; Uzgören, Yasemin; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2015-6)
The objective of this thesis is to develop simulation based optimization tools to determine the best strategy for photovoltaic (PV) installations at a campus environment (Middle East Technical University, Northern Cyprus Campus) with consideration of available risks and uncertainties in load, power generation and electricity rates. The first step is to accurately characterize the electricity consumption (load) pattern of the campus. Electricity demand is modeled using different forecasting models based on h...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması
Baykal, Cüneyt; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Güler, Hasan Gökhan (null; 2018-11-03)
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kr...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Citation Formats
A. M. Tanyer, “Matpum Binası İklim Verilerinin Enerji Simülasyon Verileri İle Karşılaştırılması.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58908.