Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması

2018-11-03
Bu çalışmada Türkiye kıyılarında yapımı planlanan bir dolgu alanı kıyı koruma tahkimatı projesi kapsamında ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 2-boyutlu yapı denge ve dalga aşması fiziksel model deneyleri ve sonuçları sunulmaktadır. Deneylerde belirlenen tasarım dalga koşulları altında tahkimat kesitlerinin birikimli toplam hasar seviyeleri; i) kesitte hareket eden (rocking) ve ii) yerinden çıkan yapay blok sayıları, iii) topukta ve iv) kretteki hasar oranları ile belirlenmiş, ve dalga aşması debi miktarları ölçülmüştür. Deneylerde yapay blokların belirlenen denge ölçütlerini yerine getirdiği ve kesitlerin dengede olduğu, herhangi bir yapay blok ünitesinin yerinden çıkmadığı görülmüştür. Deneylerde ölçülen dalga aşması debi miktarları ilgili güncel kaynaklar ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalara göre, deneylerde beklendiği üzere kret genişliğinin artırılmasının olumlu katkısı görülmüştür. Deneylerde ayrıca geri sahada yapı üzerinden aşan dalgaların sebep olduğu oyulmalar da incelenmiştir. Son olarak deneyler sonucunda belirlenen nihai tasarım kesitinde gözlemlenen aşma miktarları ve literatürdeki güncel yayınlar dikkate alınarak geri sahanın güvenliği yayalar, araçlar ve hafif yapılar özelinde değerlendirilmiştir.
İMO 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, (1 - 03 Kasım 2018)

Suggestions

Taş Dolgu Ve Keson Tipi Dalgakıran Performanslarının Ekstrem Dalgalar Altında Fiziksel Model Deneyleri İle İncelenmesi
Doğan, Gözde Güney; Özyurt, Gülizar; Baykal, Cüneyt (2016-06-03)
Pek çok kıyı yapısı, uzun dalga ve ya ekstrem dalga koşullarına maruz kalma ihtimali yüksek olan yerlerde inşa edildiği halde bu dalga koşulları dikkate alınmadan tasarlanmaktadır. İki farklı temel kıyı yapısı olan taş dolgu ve keson tipi dalgakıranların belirlenen ekstrem soluğan dalga koşulları altındaki performansları, ODTÜ Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilen fiziksel model deneyleri ile incelenmiştir. Bu bildiride, iki farklı tip kıyı koruma yapısının (taş dolgu ve keson tipi d...
Xbloc’lu Tahkimat Kesitinde Sayısal Ve Fiziksel Model Sonuçlarına Göre Dalga Aşması Rize Artvin Havalimanı Tahkimatı
Karakuş, Duygu; Cihan, Hülya Karakuş; Sağ, Mehmet; Baykal, Cüneyt; Yalçıner, Ahmet Cevdet (null; 2018-11-03)
Kıyı tahkimatları ve dalgakıranların koruma tabakalarında kullanılacak taş ve yapay beton birimlerin boyutlarının belirlenmesi, deniz yapısı stabilizasyonu açısından önemli parametrelerden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde daha ekonomik tasarımlar yapılabilmesi amacı ile kullanımı giderek artan tek sıra yapay beton birimlerin projelendirilmesi önem taşımaktadır. Ülkemizde de yeni kullanılmaya başlanan (Filyos ve istanbul Yeni Havalimanı İkmal Limanlan) ve tek sıra yapay beton birimlerinden biri olan Xbloc®,...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Intra- and Inter-Cluster Link Scheduling in Ad Hoc Networks
Eksert, Mustafa Levet; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2021-4-7)
While clustering improves the scalability of ad hoc networks in comparison to flattopologies, it introduces additional challenges for resource scheduling when contention-free medium access is employed. This thesis addresses intra- and inter-cluster linkscheduling problem in multi-channel ad hoc networks. A clustered network model aswell as a novel inter-cluster link scheduling mechanism over Control and User PlaneSeparation structure are proposed. A resource distribution method that provides aneffective a...
Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Özkan, M. Yener(2010-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 19...
Citation Formats
C. Baykal, G. Özyurt Tarakcıoğlu, and H. G. Güler, “Yapay bloklu kıyı tahkimat denge ve dalga aşma durumlarının araştırılması üzerine bir fiziksel model çalışması,” presented at the İMO 9. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, (1 - 03 Kasım 2018), Adana, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88108.