Hide/Show Apps

Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları

1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalarla içiçe geçtigi yenibir optimizasyon mekanizmasıyla gerçeklestirilmistir. Elde edilen tasarımların u?retilmesi veRFID uygulamaları kapsamında test edilmesiyle, optimizasyon mekanizmasının etkinligikanıtlanmıstır. Optimizasyon mekanizması, sadece inkjet baskıya uygun RFID antenlerinindegil, aynı zamanda benzeri radyo-frekans ve mikrodalga bilesenlerinin de gerçekçi olaraktasarlanmasına olanak saglamaktadır.