Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması

2018-12-31
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen uygulanabilecek, gerçek dünyaya da erişimin karma gerçeklikte mümkün oluyor olması nedeniyle sanaldan gerçeğe, gelenekselden dijitale geçişlerin doğal bir arayüz ile yapılabilmesi mümkün olacaktır. Geleneksel yöntemlerin vidyo materyali olarak da sunulmasının planlandığı bu projede, birinci şahıs (first-person) vidyo çekimine olanak veren, hafif bir gözlük olarak tasarlandığı için vidyo çekimi sırasında kullanıcıların hareketini kısıtlamayan Snapchat Goggles kullanılacaktır [5]. Son olarak da Temel Tasarım dersinin bazı bölümleri senaryolaştırılacak ve bu senaryolar bir oyuna entegre edilecek ve böylelikle eğitimde pekiştirme sağlanabilmiş olacaktır.
Citation Formats
E. Sürer, İ. Gürsel Dino, and O. Ergün, “Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62144.