Hide/Show Apps

Ankara Çevresindeki Geleneksel Ahşap İskeletli Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özellikleri: Kerpiç ve Sıvalar

2013-12-31
Tavukçuoğlu, Ayşe
Saltık, Emine Nevin
Güney, Bilge Alp
Caner, Evin
Aleessa Alam, Burhan
Meriç, Işın
Madani, Nigar
Erdil, Meltem
Bu araştırma kapsamında:•Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki geleneksel ahşap iskeletli ve yığma taş konut yapılarında kullanılan yerel yapı malzemelerinin performans ve uyumluluk özelliklerinin, •Bu konut yapılarının onarımında kullanılacak malzemelerin fiziksel, mekanik ve bileşim özellikleri ve hammadde niteliklerininbelirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmada, Ankara iline bağlı Beypazarı ve Güdül ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde geleneksel olarak inşa edilmiş konut yapılarından alınan dış cephe sıvası, iç cephe sıvası, kerpiç tuğla, harç ve dolgu malzeme örnekleri çalışılacaktır. Önerdiğimiz proje ile yöreye özgü, özellikle de köylerde sıklıkla kullanılmış olan geleneksel malzeme ve yapım teknolojisini tanımlayabilmek üzere ayrıntılı malzeme ve detay çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Böylelikle, kültür mirasımız olan geleneksel konut mimarisine katkıda bulunan yöresel yapım ve malzeme teknolojilerinin başarım ve dayanıklılık niteliklerin iyi anlaşılması ve tanımlanması; bu sayede günümüz yapı malzemelerinden beklenen başarım ve dayanım niteliklerinin edinilen bilgiler ışığında sorgulanması amaçlanmaktadır.