“Alle”deki Ağaç ve Heykeller için Etkileşimli Plaka Sistemi Tasarlanması

2016-12-31
Kültürel peyzaj alanı olarak ODTÜ Kampüsü insan ve doğanın biraradalığı açısından oldukça özel bir ortam sunmaktadır. 1961 yılında Altuğ - Behruz Çinici’nin kazanmış olduğu yarışmayla şekillenmeye başlayan Kampüs peyzajı, referanssız bir bozkır yüzeyinde öncelikle yapılar ve yapısal peyzajla oluşan ve zaman içinde bitkilerle ve insanlarla bir arada gelişen, şekillenen ve var olan bir peyzaj mekânıdır. Sosyal, biçimsel ve ekolojik peyzaj / ortamlar arasındaki bu birliktelik ve etkileşim ODTÜ Kampüsü’nü korunması gereken bir peyzaj alanı yapmaktadır. Koruma için kampüs peyzajının sosyal, fiziksel ve estetik sürdürülebilirliğini sağlamak oldukça önemlidir. Böylesi bir sürdürülebilirlik için de, “alle” peyzajına karakterini veren mevcut elemanları görünür, bilinir, takip edilebilir kılmak ve mekânı kullananlarla elemanlar arasındaki diyaloğu arttırmak gereklidir. Bu noktada, bu araştırma, üniversitenin kuruluşunun 60. yılında, kampüsün esas mekânı olarak adlandırılabilecek allenin şiirsel peyzajını oluşturan 2 önemli mekânsal eleman -ağaçlar ve heykeller- üzerinden etkileşimli bir plaka ve bilgi sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Akıllı telefonlar üzerinden çalışacak olan bu sistemde, öğrenci/ziyaretçi/kullanıcı her eleman için tasarlanmış dijital etiketli plakalarla bilgi sistemine ve seçilen elemanla ilgili farklı nitelikte bilgilere ulaşabilecektir. Bahsi gecen bilgi paketi, proje kapsamında hazırlanacak olan veritabanında depolanacak ve yine hazırlanacak olan web sitesi ile de uzaktan erişime de olanak sağlayacaktır. Proje kapsamında plakaların tasarımı gerçekleştirilecek ve örnek bir plaka üretilecektir.
Citation Formats
F. Baş Bütüner, P. Yoncacı Arslan, M. A. Barlas, G. A. Sargın, and S. Akman, ““Alle”deki Ağaç ve Heykeller için Etkileşimli Plaka Sistemi Tasarlanması,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62038.