Korumaya Esas Olarak ODTÜ Kampüs'ünün Değerlerinin Saptanması

2015-12-31
Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz
Altan, Tomris Elvan
Erder, Cevat
Baş Bütüner, Funda
Peker, Ender
Bertram, Jan Krzysztof
Akman, Sila
Türkiye’deki ilk Cumhuriyet Dönemi üniversite kampüslerinden biri ve modern mirasın önemli bir temsilcisi olan ODTÜ Kampüs’ü eğitsel, sosyal ve kültürel değerleri, toplumsal bellekteki yeri, nitelikli doğal ve yapılı çevresi, sahip olduğu arkeolojik alanları ile Ankara için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir korunması gerekli kültürel peyzaj alanıdır. Bütün bu özellikleri ile ODTÜ kampüsü dünya mirası olarak değerlendirilme potansiyeline de sahiptir. Ancak bunun için öncelikle ODTÜ Kampü’nün sahip olduğu değerler sistematik ve bilimsel olarak saptanmalı, belgelenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu projenin amacı, bir kültürel peyzaj alanı olan ODTÜ kampüsünün korunması UNESCO Dünya Miras Listesi’ne başvuru da dahil olmak üzere yapılacak çalışmalara temel altlık olacak şekilde, kampüsün sahip olduğu değerlerini sistematik olarak saptayıp belgeleyerek ‘ODTÜ Kampüsü Mekânsal Değer Bilgi Sistemi’ni oluşturmaktır.
Citation Formats
A. G. Bilgin Altınöz et al., “Korumaya Esas Olarak ODTÜ Kampüs’ünün Değerlerinin Saptanması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58915.