YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2016-12-31
Tavukçuoğlu, Ayşe
Saltık, Emine Nevin
Erdil, Meltem
Tosun, Levent
Güney, Bilge Alp
Misir, Çağkan Tunç
Sayin, Murat
IRT yöntemiyle yapı duvarlarının ısıl geçirgenliği, ya da ısı geçirimliliğine direnç özeliklerinin belirlenebilmesi, ısıl sorunlar ve ısı yalıtımlılık durumlarının sınıflandırılabilmesi üzerine nicel analizinin yapılabilmesi gereği vardır. Bu konudaki ilerlemeler, daha ziyade laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalar ve nicel analizleri kapsamaktadır. Arazi ortamında yapılan IRT çalışmaların çoğunda ise nitel değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Oysa ki arazi ortamında/sahada duvarların ısıl performans özelliklerinin ölçülebilir parametrelerle tanımlanması ve bu tanımlar için güvenilir veriler toplanması ve nicel analizleri üzerineyöntemlerin geliştirilmesi üzerine çok yönlü ve kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Özetle, tahribatsız bir muayene/inceleme yöntemi olan IRT yönteminin ülkemizde, yapı hasar tespiti, denetimi ve takibi ile ilgili sahalarda, özellikle de yapıların ısı yalıtımlılık/verimlilik niteliklerinin iyileştirilmesi amacıyla yaygın kullanımına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, IRT yönteminin pratik ve etkin biçimde kullanılabilmesi için nicel analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu analizleri yapabilecek uzmanların yetişmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, projelerini temin edebildiğimiz ve farklı cephe kesitlerine sahip olan birkaç yapının (ODTÜ Kent Konutları, Park Oran konutları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası) yerinde çalışmalar için seçildiği, ve yöntem geliştirme ve uzmanların yetişmesine olanak veren araştırma projesi önerimiz, bir yıllıktır.
Citation Formats
A. Tavukçuoğlu et al., “YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58921.