YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ

2018-12-31
Mimarlık eğitimi, teorik konuların pratikteki uygulamaları ile desteklenmesi gereken bir süreç içermektedir. Pratikteki bu uygulamalar yapı bilimleri ile ilgili konuları ilgilendirmekte ve yapısal dayanım, malzeme, yangın güvenliği gibi konular ile ilgili bilgiler stüdyo eğitimlerinde teorik olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu süreçteki en önemli eksikliklerden birisi öğrencilere yapı bilimleri hakkındaki kavramların anlatımındaki zorluklardır. Bu projede özellikle yapısal ve malzeme davranış biçimlerini Bölüm derslerine destek olarak görselleştirmeyi sağlayacak deneylerin hazırlanması amaçlanmaktadır.

Suggestions

YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME
Tavukçuoğlu, Ayşe; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2014-12-31)
Bu araştırma ile nefes alan yapı malzemelerinin binalarda iç ortam hava kalitesine ne ölçüde katkıda bulunabileceği incelenecektir. Bu kapsamda incelenecek olan yapı malzemeleri ve bunlardan oluşan duvar kesitlerinin nefes alma/hava geçirimlilik özellikleri ve bu özelliklerin yeterliği araştırılacaktır.Günümüz yapım teknolojisinde su ve su buharı sızdırmazlık ilkesi, sağlıksız iç ortam havası sorunlarına neden olmaktadır. Pencere ve kapı gibi açıklıkların doğramalarında hava sızdırmaz malzeme ve detay kesit...
YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Erdil, Meltem; Sayin, Murat; Güney, Bilge Alp(2016-12-31)
IRT yöntemiyle yapı duvarlarının ısıl geçirgenliği, ya da ısı geçirimliliğine direnç özeliklerinin belirlenebilmesi, ısıl sorunlar ve ısı yalıtımlılık durumlarının sınıflandırılabilmesi üzerine nicel analizinin yapılabilmesi gereği vardır. Bu konudaki ilerlemeler, daha ziyade laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalar ve nicel analizleri kapsamaktadır. Arazi ortamında yapılan IRT çalışmaların çoğunda ise nitel değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Oysa ki arazi ortamında/sahada duvarların ısıl performa...
AKILLI YAPILI ÇEVRE (AYÇ) DÖNÜŞÜM İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ: ODTÜ YERLEŞKESİ ARAŞTIRMA PARKI VAKA ÇALIŞMASI
Atasoy Özcan, Güzide; Öztürk, Hande Işık; Tüydeş Yaman, Hediye; Akçamete Güngör, Aslı; Dikmen Toker, İrem(2018-12-31)
Ülkemizde büyük ölçekli “akıllı kent” uygulamalarının yakın gelecekte gerçekleştirilmesi altyapı ve maliyet açısından mümkün görülmemekle birlikte üniversite ve sağlık yerleşkeleri gibi özellikli bölgeler için Akıllı Yapılı Çevre (AYÇ) dönüşümü öncelikli olacaktır. Zira, bu yapılı çevrelerde daha etkin ve uygun maliyetli kullanım, özellikle ticari ve kamu binalarının sahiplenilmesi ve işletilmesindeki maliyetleri düşürmesi bakımından önemli olup AYÇ dönüşümü katma değer sağlayacaktır. Bu projede, temel hede...
Yapılı Çevrede Yangın Kırılganlığı ile Konum Belirleme Teknolojilerinin Birleştirilmesi
Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2017-06-15)
Yapı güvenliği konusunda, yapı elemanlarının detaylarının biçimsel kararlarında, estetik kaygıların yanı sıra çeşitli standartların ve yönetmeliklerin de etkisi vardır. Mimarlar bu türden etkileri, tasarım süreci başlamadan yapıyı şekillendiren bir durum olarak algılamakta; bu durumu yaratıcı tasarım sürecine kısıtlayıcı etkenler olarak görmekte ve konu ile ilgili araştırmalara tereddütlü yaklaşmaktadırlar. Bu yaklaşım, dayanakları eskilere dayanan ve geçerliği kalmamış olan kuralların deterministik yaklaşı...
Using Frequencies of Transitions to Improve Reinforcement Learning with Hidden States
Aydın, Hüseyin; Polat, Faruk; Çilden, Erkin; Department of Computer Engineering (2022-8)
Reinforcement learning problems with hidden states suffer from the ambiguity of the environment, since the ambiguity in the agent's perception may prevent the agent from estimating its current state correctly. Therefore, constructing a solution without using an external memory may be extremely difficult or even impossible sometimes. In an ambiguous environment, frequencies of the transitions can provide more reliable information and hence it may lead us to construct more efficient and effective memory inst...
Citation Formats
M. K. Pekeriçli, N. Kızılkaya Öksüz, A. M. Tanyer, and B. Ö. Ay, “YAPI BİLİMLERİ PROGRAMI LİSANS DERSLERİ İÇİN DENEY SETLERİ TASARLANMASI VE ÜRETİMİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58924.