Mevzuat ve Yönetmeliklerden Süreç Ontolojisi Oluşturma Yöntemi

2017-12-31
Eren, Pekin Erhan
Ertuğrul, Ali Mert
Gürbüz, Özge
Bu projede organizasyonların mevzuat ve yönetmeliklerinden alan ontolojisi oluşturmak için bir yöntem geliştirilecektir. Daha sonra geliştirilen bu yöntem bir uygulama ile desteklenecek ve oluşturulan alan ontolojisi süreç modelleme için kullanılacaktır. Son olarak bu yöntem saha çalışmaları ile sınanacaktır.
Citation Formats
P. E. Eren, A. M. Ertuğrul, and Ö. Gürbüz, “Mevzuat ve Yönetmeliklerden Süreç Ontolojisi Oluşturma Yöntemi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61636.