İki Ürün Değerlendirmesi Kullanım Senaryosu Fiziksel Etkileşim ve Çözüm

2006-12-01
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerin lisans eğitimlerinin son döneminde, eğitim ekibinin yanı sıra firmaların danışmanlığı paralelinde geliştirdikleri mezuniyet projelerinin amacı, öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri becerileri ve oluşturdukları tasarım yaklaşımını, bir dış paydaşın danışmanlığında, gerçek yaşamdan bir proje ile yansıtmasıdır. Bu işbirliğinden eğitim kurumunun beklentisi iyi bir eğitim deneyimi kurgulamak ve öğrenciyi mesleki yaşama hazırlayabilmektir. Bu bildiri, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yürütülen mezuniyet projelerinden tarafların beklentilerini 2014 yılında firmalarla ve öğrencilerle yapılan anketler üzerinden değerlendirmekte, farklı firma beklentilerini temsil eden örnekler üzerinden firma ve öğrencinin motivasyonlarını tanımlamaktadır.
Citation Formats
N. A. G. Z. Börekçi, “İki Ürün Değerlendirmesi Kullanım Senaryosu Fiziksel Etkileşim ve Çözüm,” pp. 92–93, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81149.