KABLOSUZ TEKNOLOJİLER YARDIMIYLA YAPI BİLEŞENLERİNİN KONUM VE VERİLERİNİN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ

2018-12-31
Bu araştırma projesinde yapılı çevre kapalı alanlarındaki objelerin konumlarının belirlenmesi için bir sistem önerilecek ve yapı bileşenlerinin (örneğin; yangın vanası, su borusu vb.) pozisyonlarının ve performans göstergelerine ait verilerin otomatik olarak güncel hayatta kullanılan taşınabilir elektronik ekipmanlarla (örneğin mobil telefonlarla veya tablet bilgisayarlarla) belirlenmesi için bir yöntem araştırılacaktır.

Suggestions

MAKING OF THE CITY: UNCOVERING THE PLAN GAME
Türk, Cansu; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Department of Architecture (2021-7-09)
Throughout the design process of a built environment, considering architecture and urban design separately and not associating them spatially cause the fundamental obstacle in integrating these fields. The thesis seeks to analyze the possibility of an alternative approach towards making of the city by emphasizing the spatial and typological features of architecture and focusing on the relation between the urban spaces and architecture. Besides, it highlights the value of benefiting from architectural preced...
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN OKUMA ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: GÖZ HAREKETLERİ ANALİZİ YOLUYLA BİR DENEYSEL İNCELEME
Acartürk, Cengiz; Yazıhan, Nakşidil; Beken Fikri, Figen(2015-12-31)
Bu projede askerlik görevi sırasında savaş/çatışma travması yaşamış olan kişilerin kelime ve/veya cümle okuma etkinlikleri sırasında ortaya çıkan okuma örüntülerinin, özellikle cümleler içinde geçen kelimelerin anlamsal özelliklerine bağlı olarak (örn. negatif, pozitif, nötr veya travma ilişkili) normal dil kullanıcılarına göre farklılık sergileyip sergilemediğinin araştırılması hedeflenmektedir. Araştırmanın, okuma sırasındaki göz hareketlerinin kaydı ve analizi yoluyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. ...
ALL SIC TRACTION CONVERTER FOR LIGHT RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS: DESIGN METHODOLOGY AND DEVELOPMENT OF A 500 - 900 VDC, 165 KVA PROTOTYPE
YILDIRIM, Doğan; Ermiş, Muammer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-24)
Design methodology and development of a 165 kVA, all-silicon carbide (SiC) traction converter for new generation light rail transportation systems (LRTS) have been carried out in this thesis. Electrical, mechanical, and thermal design principles of all-SiC power MOSFET-based traction converter have been described in detail. In order to verify the produced converter, design and implementation of a full-scale physical simulator of an all-SiC traction motor drive for LRTS have been performed. A complete mathem...
DEVELOPMENT OF STRENGTH REDUCTION FACTORS FOR PERFORMANCE-BASED SEISMIC DESIGN OF BRIDGES IN FAR-FAULT SEISMIC REGIONS
Rabaia, Tareq Z. S.; Dicleli, Murat; Department of Engineering Sciences (2021-9)
In this thesis, a methodology to develop strength reduction factors for performance-based seismic design of bridges in far-fault seismic regions is presented. The presented methodology is mainly based on performing linear 5%-damped response spectrum analyses (RSA) and nonlinear time history analyses (NTHA) of bridge piers modeled as single degree of freedom (SDOF) systems. Bridge piers of both circular and rectangular sections are analyzed for wide ranges of various design parameters considering several sub...
EVRENSEL TASARIM PRENSİPLERİ VE STANDARTLARININ CİNSİYETLENDİRİLMİŞ DEĞERLERİ İÇİNDE MEKAN ÜRETİMİ
Yoltay, Ece (2017-09-01)
Bu çalışma, evrensel tasarım prensiplerini belirleyen değerlerin cinsiyetli yapısı üzerine bir eleştirel okumanın ürünüdür. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının, patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçları ve değer yargılarına göre belirlendiği, evrensel tasarım standartlarını oluşturan tasarım oranlarının ve ölçülerinin analizi ile ifşa edilmektedir. Çalışmanın amacı, antagonizmaya dayalı kimlik oluşumlarını temel alan mimari mekan çözümleri incelenerek, tasarım dünyasının het...
Citation Formats
M. B. Ay, M. K. Pekeriçli, A. M. Tanyer, N. Kızılkaya Öksüz, and F. Topak, “KABLOSUZ TEKNOLOJİLER YARDIMIYLA YAPI BİLEŞENLERİNİN KONUM VE VERİLERİNİN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58928.