Hide/Show Apps

Karma Gerçeklik (KG) ile BIM-Temelli Sürdürülebilir Mimari Tasarım Ortamı Geliştirilmesi

Bilgisayarların tasarımda rolü, sadece temsil ve görselleştirme alanı olmaktan çıkmaya başlaması ile, dönüşmeye başlamıştır. Hesaplamalı yöntemlerin tasarımda artan kullanımının yanı sıra, paylaşımlı (shared), benzeşik (simulated) ve senkronize sanal ortamların tasarım sürecinde kullanılması, nispeten yeni bir konudur. Sanal gerçeklik kullanıcıyı üç boyutlu dijital bir ortam içinde sarmalayarak, tasarım eylemine aktif olarak dahil etme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyellere rağmen sanal ortamlar, özellikle karma gerçeklik, mimari tasarım sürecine tam olarak dahil olabilmiş ve tasarım sürecini destekleyebilmiş değildir. Önerilen araştırma projesi, sanal ortamların sürdürülebilir mimari tasarım süreçlerinde kullanılması için yöntem ve araçlar geliştirmeyi amaçlar. Bunun için bina bilgi modelleme (Building Information modeling veya BIM) araçlarının semantik olarak zenginlertirilmiş veri ortamından ve bina enerji simülasyon araçlarının performans hesaplama ve sayısallaştırma işlevlerinden yararlanarak, bunların sanal ortama aktarılması ve kesintisiz olarak sanal tasarım aktivitesine entegre edilmesini hedefler. Görsel algının artırıldığı sanal ortamlar, aynı zamanda sürdürülebilir bina tasarımında kritik rol oynayan performans verilerinin 3 boyutlu görselleştirilmesi açısından da büyük potansiyele sahiptir. Önerilen çalışmada geliştirilecek sistemin, sürdürülebilir binaların bilinçli ve efektif tasarımında tasarımında destek sağlaması amaçlanmıştır.