Karma Gerçeklikte Etkileşim: Karakter Tasarımı ve Animasyonu

2017-12-31
Bu projenin amacı, HoloLens kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamında kullanıcıyla etkileşime girecek karakterler tasarlamak, bu karakterlerde hareket noktaları belirleyerek gerçekçi animasyonlar yaratmaktır. Geliştirilecek platformun aşağıda belirtilen özellikleri, bu platformu hali hazırda geliştirilmiş olan karakter tasarımı ve animasyonu gereçlerinden ayıracaktır:1. Karma gerçeklik platformları için geliştirilecek olması2. Karakterlerin kullanıcının etkileşim içinde bulundukları odanın kısıtlarına göre hareket edecek olması3. Sistemin, kullanıcının görüş alanı, derinlik ve arka plandaki gerçek dünya gibi değişkenleri de göz önüne alacak şekilde optimize edilecek olması4. Basit ve esnek iskelet prototipleri sayesinde kullanıcıyla eş zamanlı etkileşecek bir platform oluşturulacak olması5. Geliştirilecek model ve hareket modüllerinin farklı uygulamalara (örn: oyun, hareket analizi, eğitim) entegre edilebilecek olması

Suggestions

SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz(2015-12-31)
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu u...
Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Çelik, Berkan(2016-12-31)
projenin amacı ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencileri de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Şekil Deformasyonu ile Duruş Eniyilemesi
Sahillioğlu, Yusuf(2016-12-31)
Bilgisayar grafiği alanındaki bu projemizde özgün şekil deformasyonu algoritmaları tasarlayarak mevcut 3B modelleri özel duruşları getireceğiz. Bu özel duruşları detayları-koruyan (detail-preservşng) doğal poz (canonical pose) ve 2B eskiz ile örtüşen 3B poz olarak tanımladık. Bu özel pozları elde ettiğimiz takdirde çok önemli uygulamalar geliştirebileceğiz (örn. veritabanından şekil bulup getirme). Ayrıca zorlu 3B modelleme sürecini basite indirgeyerek tüketici konumdaki birçok ilgili kullanıcıyı potansiyel...
Yeni Medya Teknolojileri Temelli Görsel İşitsel Sistemler
Çağıltay, Kürşat; Aydemir, Mehmet Olcay; Akoğlu, Özge(2017-12-31)
ODTÜ GİSAM’ın yapısal ve teknolojik olarak yenilenip, günümüzün ve geleceğin eğitsel etkileşim/iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkili öğrenme materyalleri üretecek, ODTÜ’nün sesini yeni medya teknolojileri ile daha iyi duyurup tanıtımına katkı sağlayacak, iletişim araştırmaları ile uluslararası platformda ses getirici çalışmalar yapacak, yeni medya endüstrisi ile sıkı iletişim içinde olacak teknoloji, multimedya, bilim, sanat ve tasarımı bütünleştirecek bir proje.
Citation Formats
A. Temizel and E. Sürer, “Karma Gerçeklikte Etkileşim: Karakter Tasarımı ve Animasyonu,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61644.