İnşaat projeleri için gecikme analizi: gecikme nedenleri ve önleyici tedbirlerinin taksonomisi

2014-11-08
Günümüz inşaat projeleri, teknolojik gelişmelerin ve sektördeki rekabetin artması ile birlikte, eskisinden daha karmaşık ve yönetilmesi zor hale gelmiştir. İnşaat projelerinin gecikmeye yatkın yapısının, güncel rekabet baskısı ile birleşmesi, gecikmeleri çoğunlukla kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu kapsamda, projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için; gecikmelerin farkında olunması, önleyici tedbirlerin zamanında alınması ve gecikme ile karşılaşıldığında uygun yöntemlerle analiz edilerek en az hasarla çözümlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında; literatürde tanımlanmış gecikme nedenleri ve önleyici tedbirler bir araya getirilerek, kullanımını kolaylaştırmak amacıyla taksonomi formatında sunulmuştur. Geliştirilen taksonomiler mevcut bir gecikme analizi ontolojisinin önemli bir parçasını oluşturmasının yanı sıra; gecikmelerin nedenleri ve önleyici tedbirlerinin kavranmasını kolaylaştırabilecek ve olası bir programlama dilinde kullanımını sağlayabilecek niteliktedir. Gecikme nedenleri; “işveren kaynaklı sebepler”, “yüklenici kaynaklı sebepler” ve “dış sebepler” ana başlıkları altında gruplandırılırken; önleyici tedbirler ise “planlama aşamasında alınabilecek tedbirler”, “yapım aşamasında alınabilecek tedbirler” ve “gecikme analizi aşamasında alınabilecek tedbirler” olarak gruplandırılmıştır. Sunulan taksonomiler, ontolojilerin sağladığı olanaklar kapsamında, gecikme nedenleri ve ilgili önleyici tedbirler bazında birbirleriyle eşleştirilerek konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca taksonomi, ontoloji ve folksonomi kavramlarının farklılıklarına değinilerek, farklılıklar mevcut taksonomiler ve ontoloji üzerinden örneklendirilmiştir.
Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Türkiye, (06 - 08 Kasım 2014)

Suggestions

İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi
Atan, Tankut; Sönmez, Rifat; Iranagh, Abbasi Mahdi; Rezvankhah, Emad; Yeniocak, Hüseyin(2014)
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gel...
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
Motor Imgeleme EEG Verisi Toplama
Halıcı, Uğur; Rezaei Tabar, Yousef(2015-12-31)
Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunudüşünmekteyiz. 1 Doktora ve 1 Y. Lisans tez ogrencimin koordineli olarak yapacakları BCI konuşma sentezi tez çalışmaları için bu projede motor imgeleme EEG verisi toplamaya yönelik çalışmaları başlatmayı amaçlamaktayız.
KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur; Çiçek, Çilem(2016-12-31)
Motor imgeleme verilerinin sınıflandırılmasının portatif kablosuz bir EEG cihazı üzerinden toplanan verilerle denenmesi ve ayrıca Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models, PGM) kullanılarak Motor imgeleme sinyallerinin modellenmesinde amaçlanmaktadır.Konuşma sentezine yönelik bir Beyin Bilgisayar arayüzü geliştirmek üzere Motor imgeleme sinyallerinin sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarımızda derin öğrenmeye dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, literatür...
Citation Formats
G. Bilgin, M. T. Birgönül, and İ. Dikmen Toker, “İnşaat projeleri için gecikme analizi: gecikme nedenleri ve önleyici tedbirlerinin taksonomisi,” presented at the Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Türkiye, (06 - 08 Kasım 2014), Antalya, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77753.