Hide/Show Apps

BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ İÇİN MOTOR İMGELEME EEG SiNYALLERİN AYIRT EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

2015-12-31
Halıcı, Uğur
Çiçek, Çilem
Rezaei Tabar, Yousef
Literatürde var olan Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA) heceleme paradigmalarında (spelling paradigms), kullanıcının iletmeyi niyet ettiği harflerin tespit edilmesi temel olarak ekranda gözüken harf gruplarından aşamalı olarak seçme yoluyla yapılmaktadır. Bu ise veri iletim hızında bir darboğaz oluşturmaktadır. Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunu düşünmekteyiz. Daha sonra yapmayı planladığımız konuşma sentezi için BBA geliştirlmesine yönelik bir ön çalışma niteliğinde olan bu projede halihazırda internette var olan motor imgeleme EEG verilerini kullanarak hangi tür imgelemelerin ne kadar ayırt edilebilir olduğunu incelemeyi amaçlamaktayız. Buna paralel olarak motor imgeleme aktif EEG verisi toplamaya yönelik ön çalışmaları da başlatmayı amaçlamaktayız.