UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU

2018-12-31
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kullanarak, birçok uygulama alanı bulunan sentetik zeolitin üretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda üretilmesi planlanan zeolit tipi, şu anda bile ülkemize dış kaynaklardan senede en az 50 bin ton ihraç edilen zeolit 4A üretimidir. Proje kapsamında, yurt dışından ve/veya bilinen kimyasal yollarla elde edilen zeolite 4A numuneleri elde edilecek ve uçucu külden elde edilen zeolitler, kimyasal yollarla elde edilen 4A’larla fiziksel ve kimyasal yapıları açısından kıyaslanacaktır. Bu proje kapsamında yine ilk defa yanma parametreleri (ısıtma hızı, yakma sıcaklığı gibi) kontrollü olarak değiştirilerek uçucu kül örnekleri üretilecek, üretilen uçucu küller karakterize edilecek ve bu yanma parametrelerinin zeolit sentezindeki rolü ve başarısı ilk defa ortaya konacaktır. . Böylece, kül karakteristiğinin zeolit sentezi üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, elde edilecek küller literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecektir. Maliyetin düşürülmesinin yanında, bahsi geçen uçucu kül ile zeolit sentezlenmesi konusunun başarıya ulaşılması durumunda, ülkemizde endüstriyel boyutta zeolit sentezi ve atik kaynakların anlamlı bir malzemeye dönüşümü ülkemizde ilk defa başarılmış olacaktır.
Citation Formats
B. Akata Kurç, F. Kazanç Özerinç, and S. Ş. Akın, “UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61388.