Hide/Show Apps

PROTOTİP IoT AĞI ÜZERİNDE EN İYİ BİLGİ YAŞI İÇİN YENİLİKÇİ ALGORİTMALARIN GERÇEKLENMESİ

2018-12-31
Uysal Bıyıkoğlu, Elif
Saç, Hakan
Sert, Şefik Egemen
Baghaee, Sajjad
Sönmez, Canberk
Bacinoğlu, Baran Tan
Beytur, Hasan Burhan
Tuna, Erdem
Ergişi, Abdussamed
Güncellemeye dayanan uygulamaların ortak bir başarım kriteri, verinin işlendiği ve kararların verildiği düğümdeki bilginin yeterince taze oluşudur. Bilgi Yaşı (Age of Information), alıcı tarafın elindeki en yeni veri güncellemesinin ne kadar eskimiş olduğunu, yani bu güncelleme kaynakta oluştuğundan itibaren geçmiş olan süreyi ifade eder. Bu konuda temel katkılar yapacak olan 117E215 numaralı “Optimal Bilgi Yaşı için Veri Örnekleme ve Çizelgeleme Kuramsal Sınırları, Algoritmalar ve Deneysel Uygulamalar” başlıklı TÜBİTAK 1001 projemiz, 3 kuramsal ve 1 deneysel iş paketinden oluşmaktadır.TÜBİTAK projelerinde sözleşme aşamasındaki gecikmeden ötürü (6 ay), teorik çalışmalara başlanmış olsa da teçhizat ihtiyacından ötürü deneysel çalışmalara başlanamamıştır. Ayrıca deneysel iş paketine ilave yapılarak deneysel çalışmanın kapsamı genişletilmiştir. BAP projesi kapsamında, sözleşmesi henüz gelmemiş TÜBİTAK 1001 projesinin deneysel iş paketin ilk bölümü olan IoT prototip ağını kurmak amaçlanmaktadır. Proje dahilinde üzerinde çalıştığımız teorik problemlerin deneysel olarak başarımlarını test edeceğimiz deneysel uygulama kısmı çeşitli bileşenlerden oluşacaktır. Bunlardan ilki laboratuvar ortamında çeşitli fiziksel verileri örnekleyecek algılayıcılardır. Tüm bu algılayıcılar, arabirimler, erişim noktaları ve uygulama yazılımları bir arada programlanarak heterojen bir uçtan-uca kontrol/otomasyon sistemi/sistemleri oluşturulacaktır.