PROTOTİP IoT AĞI ÜZERİNDE EN İYİ BİLGİ YAŞI İÇİN YENİLİKÇİ ALGORİTMALARIN GERÇEKLENMESİ

2018-12-31
Uysal Bıyıkoğlu, Elif
Saç, Hakan
Sert, Şefik Egemen
Baghaee, Sajjad
Sönmez, Canberk
Bacinoğlu, Baran Tan
Beytur, Hasan Burhan
Tuna, Erdem
Ergişi, Abdussamed
Güncellemeye dayanan uygulamaların ortak bir başarım kriteri, verinin işlendiği ve kararların verildiği düğümdeki bilginin yeterince taze oluşudur. Bilgi Yaşı (Age of Information), alıcı tarafın elindeki en yeni veri güncellemesinin ne kadar eskimiş olduğunu, yani bu güncelleme kaynakta oluştuğundan itibaren geçmiş olan süreyi ifade eder. Bu konuda temel katkılar yapacak olan 117E215 numaralı “Optimal Bilgi Yaşı için Veri Örnekleme ve Çizelgeleme Kuramsal Sınırları, Algoritmalar ve Deneysel Uygulamalar” başlıklı TÜBİTAK 1001 projemiz, 3 kuramsal ve 1 deneysel iş paketinden oluşmaktadır.TÜBİTAK projelerinde sözleşme aşamasındaki gecikmeden ötürü (6 ay), teorik çalışmalara başlanmış olsa da teçhizat ihtiyacından ötürü deneysel çalışmalara başlanamamıştır. Ayrıca deneysel iş paketine ilave yapılarak deneysel çalışmanın kapsamı genişletilmiştir. BAP projesi kapsamında, sözleşmesi henüz gelmemiş TÜBİTAK 1001 projesinin deneysel iş paketin ilk bölümü olan IoT prototip ağını kurmak amaçlanmaktadır. Proje dahilinde üzerinde çalıştığımız teorik problemlerin deneysel olarak başarımlarını test edeceğimiz deneysel uygulama kısmı çeşitli bileşenlerden oluşacaktır. Bunlardan ilki laboratuvar ortamında çeşitli fiziksel verileri örnekleyecek algılayıcılardır. Tüm bu algılayıcılar, arabirimler, erişim noktaları ve uygulama yazılımları bir arada programlanarak heterojen bir uçtan-uca kontrol/otomasyon sistemi/sistemleri oluşturulacaktır.

Suggestions

İşletmeler için Büyük Veri ve İş Analitiği Yaklaşımlarının İncelenmesi ve Çözüm Önerisi
Akyol, Mehmet Ali; Eren, Pekin Erhan; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Mert Onuralp; Gökalp, Ebru; Şener, Umut; Kayabay, Kerem(2017-12-31)
Bu projenin amacı, büyük veri ve iş analitiği temelli yaklaşımların kurumlara sağlayabileceği faydaların değerlendirilmesi ve organizasyonların doğru kararları hızlı şekilde verebilmeleri için gerekli bilgiyi gerçek zamanlı olarak keşfedebilmelerini kolaylaştırmaktır. Projeyle hedeflenen çıktılar, bir organizasyonun faaliyet gösterdiği alanda daha rekabetçi olabilmesi için iç ve dış kaynaklı ortaya çıkan her tür bilginin gerçek zamanlı olarak analiz edilerek karar mekanizmalarında kullanılabilir hale getiri...
Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi
Peker, Serhat; Eren, Pekin Erhan; Özarslan, Süleyman; Kantarcıoğlu, Ertan; Koçyiğit, Altan(2015-12-31)
“Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, akıllı mobil cihazlar kullanılarak ortamdaki algılayıcılara erişim sağlanması, algılayıcılardan gelen ısı, ışık, ses, görüntü gibi bağlam değerlerinin çeşitli algoritmalar kullanılarak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin mesaj olarak kullanıcının mobil cihazına gönderilmesi, önceden tanımlanacak iş akışlarının algılayıcılardan gelen bağlam bilgileri kullanılarak otomatik olarak...
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
YAPAY SINIR AGLARI VE DERIN OGRENME YONTEMLERININ GPU UZERINDE PARALEL CALISTIRILMASI
Halıcı, Uğur; Ulusoy, İlkay; Eral, Mustafa; Küçükakşit, Kağan; Akkaya, Ibrahim Batuhan(2016-12-31)
Bu projede Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Derin öğrenme yöntemlerinin GPU (ekran kartı) üzerinde paralel çalıştırılarak hızlandırılması amaçlanmaktadır. YSA ve derin ağ yapılarında çok sayıda node bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu yapılar için geliştirilen ögrenme algoritmalarında, veri başına yapılması gereken işlemler iteratif olduğundan çok fazla kere tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca algoritmaları üzerinde çalışacağı veri setleri de çok fazla sayıda örnek içerdiğinden bu yapılacak işlemlerin sayısını ay...
E Devlet Uygulamalarının Kamu Kuruluşu Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi.
Yavuz, Nilay(2014-12-31)
Bu çalışmada e-devletin, kamu kuruluşu çalışanlarının iş yüküne, kamu hizmet kalitesine ve maliyetine, vatandaş memnuniyetine, ve vatandaşlar ve diğer kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerine olan etkileri, kamu görevlilerinin bakış açısından araştırılacaktır. Araştırma aynı zamanda kamu çalışanlarının e-devlet uygulamalarıyla ilgili tutumlarını ve görüşlerini etkileyen kişisel, örgütsel, ve çevresel faktörleri de belirlemeyi amaçlamaktadır. Önerilen çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı ça...
Citation Formats
E. Uysal Bıyıkoğlu et al., “PROTOTİP IoT AĞI ÜZERİNDE EN İYİ BİLGİ YAŞI İÇİN YENİLİKÇİ ALGORİTMALARIN GERÇEKLENMESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58981.