Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi

2019-02-01
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline getirmek ve kullanıcıların sayısal görüntülerdeki tecrübe kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, YDO videonun direkt ve geriye uyumlu kodlanmasına yönelik yeni ve özgün yöntemler gelistirilmesi ve bu yöntemlerin nesnel ve algısal degerlendirmelerinin gerçeklestirilmesi hedeflenmistir. Geriye uyumlu kodlama amacıyla, yüksek dinamik oranlı video kodlamada ters ton haritalama sonrası olusan kalıntı üzerinde olasılıksal ve konumsal analizler yapılmıstır. Incelemeler sonucunda yön bagımlı özelliklerin yerel olarak YDO görüntülerde nasıl bir degisim gösterdigi belirlenmis ve bu degisimleri ifade edebilecek tek boyut dönüsümler gerçeklestirilmistir. Gelistirilen dönüsümler varolan referans kod çözücülerde kullanılarak, kalıntı sinyalinin yönsel kodlamasının normal standart kodlamaya göre oran-bozulma açısından daha iyi sonuçlar verdigi gösterilmistir. YDO video?nun direkt kodlanması amacıyla, yüksek parlaklıklı görüntülerde ayrık kosinüs dönüsümü (AKD) katsayıları için fark edilebilir nicemleme seviyelerinin bulunabilmesine yönelik YDO ekran tabanlı algısal bir deneysel yöntem önerilmistir. Önerilen yöntemde, ilk asamada herbir AKD frekansı için farklı genliklerdeki nicemleme gürültüsü örüntüleri, YDO ekranı olusturan LED katmanı ve LCD katmanı piksel degerlerini tahmine dayalı bir gerçeklestirme algoritması ile YDO ekranda olusturulmustur. Daha sonra, iki alternatifli zorlamalı seçim (IAZS) prosedürüne dayalı geometrik arama ve QUEST yöntemi ile farklı genliklerde nicemleme gürültüsü eklenmis ve eklenmemis örüntüler görsel deneklere ayrı ayrı rastgele sıralarda sunularak nicemleme seviyeleri belirlenmistir. Algısal deneyler, 30 farklı 8x8 AKD frekansı katsayısı için 100, 500, 1000 ve 1500 cd/m2 olmak üzere 4 ortalama luminans seviyesinde 3 denek üzerinde gerçeklestirilmistir. Elde edilen fark edilebilir nicemleme seviyeleri degisimleri frekans degisimlerine, ortalama luminans seviyelerine ve geometrik arama ve QUEST olmak üzere iki farklı yönteme göre yorumlanmıstır.

Suggestions

Structured H-Infinity controller design and analysis for highly maneuverable jet aircraft
Özkan, Salih Volkan; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
Robust control technique is utilized to develop flight control laws for highly maneuverable aircraft. A structured H-Infinity controller is used to optimize the gains of the proposed control algorithm. For this purpose systune algorithm available in Matlab is employed to successfully obtain the controller gains satisfying selected design requirements. Designed control laws are evaluated according to these requirements and validation of the methodology is presented.
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
The dimensions of perfectionism and their relations to helpless explanatory style
Sun Selışık, Zeynep Eda; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2003)
This study aimed at examining the association between perfectionism and helpless explanatory style as a function of gender in a Turkish university sample. The sample consisted of 331 undergraduate students from 35 departments of Middle East Technical University. Turkish version of Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Oral, 1999) and Depressive Attribution Style Questionnaire (DASQ, Aydin, 1988a) were used to collect data. Factor analysis was employed to the MPS scores to investigate the dimensions of ...
Yüksek hidroksit basınç uygulaması ile meyve sularında mikroorganizmaların ve enzimlerin inaktivasyonu
Hızal, Mirzahan; Bayındırlı, Alev; Alpas, Hami(2003)
Bu çalışmada gıdaların işlenmesinde kullanılabilecek yüksek sıvı basınç sistemi tasarlanmış ve kurulmuştur. Bu sistemde ısıl işlemle beraber yüksek sıvı basıncının elma, portakal, kayısı ve vişne suyunda seçilmiş patojenlerden Stapkylococcus aureus 485, Listeria monocytogenes CA, Escherichia coli O157:H7 933 ve Salmonella enteritidis FDA'nın inaktivasyon koşulları belirlenmiştir. Ayrıca elma suyunda polifenol oksidaz ve portakal suyunda pektin esteraz enzimlerinin yüksek sıvı basınç sistemi ile etkisiz hale...
The Effect Of Tall Buildings On Solar Access Of The Environment, İstanbul Levent As Case
Sakınç, Esra; Şerefhanoğlu Sözen, Müjgan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Çağımızın bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri, yapı ve yapım sistemlerindeki gelişmeler, küreselleşme sonucu olan uluslararası etkileşimler ve yatırımcı yaklaşımları, yüksek yapıların, kentin doğal bir oluşumu olarak algılanmasına, büyüklük ve sayılarının gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Günümüzde İstanbul gibi tarihi köklü olan kentlerde bile bu tür yapıların arttığı ve yaygınlaştığı yadsınmaz bir biçimde gözlenmektedir. Bir tür gelişmişlik, zenginlik ve modernlik göstergesi olan bu yapıları...
Citation Formats
A. Koz and A. O. Akyüz, “Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95887.