Uzaktan Etkileşimli Yarı Otonom İnsansız Kara Aracı Platformunun Etkileşimli Kontrolü.

2010-12-31
Amaç ve Gerekçe Bu projede ileride çeşitli akademik çalışmalara imkan sağlayacak, insanlar için tehlikeli veya ulaşılması zor bölgelerde istenen hedefe güvenilir bir şekilde ulaşabilecek veya belirlenen bir görevi yerine getirebilecek, kullanıcı ile yüksek etkileşimli, insansız kara aracı platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aracın kolay kullanılabilir olması ve kullanıcı ile etkileşimin arttırılması projenin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bunun yanında arac sahip olacağı yarı otonom sistemler ile gerekli durumlarda kullanıcıya yönlendirmeler sunabilecek, dolayısıyla kullanıcıdan doğabilecek basit hatalar engellenebilecektir. Proje çalışmalarına Makina Mühendisliği bünyesinde başlanmıştır. Bu amaçla bir arazi aracı (ATV) baz alınarak tasarım yapılmış ve şimdiye kadar çeşitli imkanlarla mekanik altyapının üretimi tamamlanmıştır. Projenin sonunda hem uzaktan tam-denetlenebilen (fully tele-operated) hem de gerektiğinde yarı-otonom çalışabilen ve bu sayede kullanıcıya denetimde yardımcı olan, ortamdan çeşitli veriler ileten araç donanımsal ve yazılımsal olarak geliştirilmiş olacaktır. Akademik çalışmalara bir platform oluşturacak bu uzun vadeli projenin mevcut durumunda hareket sistemlerinin temin ve entegre edilmesi gerekmektedir. Bu projeden alınacak destek de bu amaçla kullanılacaktır. Kapsam ve İş Planı Projede, insansız kara araçlarının kullanımında kolaylık getirecek arayüz geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu geliştirmeler, özellikle kullanıcının, aracın bulunduğu ortamı hissedebilmesini ve çevre faktörlerinin robot üzerindeki etkilerinin kullanıcıya iletilebilmesini kapsamaktadır. Örneğin, yol engebesi ve sürüşte veya yönlendirmede aracın hissedeceği bir zorluk kullanıcıya haptik-kontrol kolu veya kuvvet geri beslemeli kumanda kolu vasıtasıyla iletilecek ve kullanıcının aracın bulunduğu durumu daha rahat algılaması sağlanacaktır. Bu özelliklere sahip bir platform akademik çalışmalar için çok ciddi bir altyapı oluşturacaktır. Şimdiye kadar mekanik altyapısı tamamlanan projede, bu destek ile hareket sistemleri çalışır hale getirilecektir. Daha sonra elektronik sistemlerin temin edilmesi için kaynak oluşturulmaya çalışılacaktır. Üç boyutlu gözlükler ve stereo kamera sistemleri temin edildikten sonra kullanıcı etkileşimi üzerine çalışmalar yoğunlaştırılacak ve bu konudaki akademik çalışmalara imkan sağlanaktır.

Suggestions

Uzaktan Kullanıcı Etkileşimli Yarı-Otonom İnsansız Kara Aracı Platformu
Ölmez, Hasan; Lahroodı, Mahmood; Gönüllü, Kasım Muhammet; Koku, Ahmet Buğra; Konukseven, Erhan İlhan; Hacınecipoğlu, Akif; Nazarabad, Mohamadi Yaser; Özütemiz, Buğra Kadri; Ghazıanı, Matin(2014)
İnsansız kara araçları (İKA) günümüzde devriye, sınır gözetleme, yasadışı sınır ihlallerini tespit etme, gözlem ve keşif yapma, hedef belirleme, arazi ve ortam haritalandırılması, faydalı yük iletimi, bomba imha, arama kurtarma ve toksik maddelerin tespiti ve taşınması gibi insanlar için zor ve tehlikeli görevlerde kullanılmaya başlanmıştır. Geçmiş senelerde bölümümüzde de İKA çalışmaları başlatılmış olup, bu proje öncesinde arazi şartlarında çalışmak üzere tasarlanmış bir İKA’nın üretimi tamamlanmıştır. Ge...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
Citation Formats
E. İ. Konukseven, “Uzaktan Etkileşimli Yarı Otonom İnsansız Kara Aracı Platformunun Etkileşimli Kontrolü.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58995.