Uzaktan Etkileşimli Yarı Otonom İnsansız Kara Aracı Platformunun Etkileşimli Kontrolü.

2010-12-31
Amaç ve Gerekçe Bu projede ileride çeşitli akademik çalışmalara imkan sağlayacak, insanlar için tehlikeli veya ulaşılması zor bölgelerde istenen hedefe güvenilir bir şekilde ulaşabilecek veya belirlenen bir görevi yerine getirebilecek, kullanıcı ile yüksek etkileşimli, insansız kara aracı platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aracın kolay kullanılabilir olması ve kullanıcı ile etkileşimin arttırılması projenin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır. Bunun yanında arac sahip olacağı yarı otonom sistemler ile gerekli durumlarda kullanıcıya yönlendirmeler sunabilecek, dolayısıyla kullanıcıdan doğabilecek basit hatalar engellenebilecektir. Proje çalışmalarına Makina Mühendisliği bünyesinde başlanmıştır. Bu amaçla bir arazi aracı (ATV) baz alınarak tasarım yapılmış ve şimdiye kadar çeşitli imkanlarla mekanik altyapının üretimi tamamlanmıştır. Projenin sonunda hem uzaktan tam-denetlenebilen (fully tele-operated) hem de gerektiğinde yarı-otonom çalışabilen ve bu sayede kullanıcıya denetimde yardımcı olan, ortamdan çeşitli veriler ileten araç donanımsal ve yazılımsal olarak geliştirilmiş olacaktır. Akademik çalışmalara bir platform oluşturacak bu uzun vadeli projenin mevcut durumunda hareket sistemlerinin temin ve entegre edilmesi gerekmektedir. Bu projeden alınacak destek de bu amaçla kullanılacaktır. Kapsam ve İş Planı Projede, insansız kara araçlarının kullanımında kolaylık getirecek arayüz geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu geliştirmeler, özellikle kullanıcının, aracın bulunduğu ortamı hissedebilmesini ve çevre faktörlerinin robot üzerindeki etkilerinin kullanıcıya iletilebilmesini kapsamaktadır. Örneğin, yol engebesi ve sürüşte veya yönlendirmede aracın hissedeceği bir zorluk kullanıcıya haptik-kontrol kolu veya kuvvet geri beslemeli kumanda kolu vasıtasıyla iletilecek ve kullanıcının aracın bulunduğu durumu daha rahat algılaması sağlanacaktır. Bu özelliklere sahip bir platform akademik çalışmalar için çok ciddi bir altyapı oluşturacaktır. Şimdiye kadar mekanik altyapısı tamamlanan projede, bu destek ile hareket sistemleri çalışır hale getirilecektir. Daha sonra elektronik sistemlerin temin edilmesi için kaynak oluşturulmaya çalışılacaktır. Üç boyutlu gözlükler ve stereo kamera sistemleri temin edildikten sonra kullanıcı etkileşimi üzerine çalışmalar yoğunlaştırılacak ve bu konudaki akademik çalışmalara imkan sağlanaktır.

Suggestions

Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Uzaktan Kullanıcı Etkileşimli Yarı-Otonom İnsansız Kara Aracı Platformu
Ölmez, Hasan; Lahroodı, Mahmood; Gönüllü, Kasım Muhammet; Koku, Ahmet Buğra; Konukseven, Erhan İlhan; Hacınecipoğlu, Akif; Nazarabad, Mohamadi Yaser; Özütemiz, Buğra Kadri; Ghazıanı, Matin(2014)
İnsansız kara araçları (İKA) günümüzde devriye, sınır gözetleme, yasadışı sınır ihlallerini tespit etme, gözlem ve keşif yapma, hedef belirleme, arazi ve ortam haritalandırılması, faydalı yük iletimi, bomba imha, arama kurtarma ve toksik maddelerin tespiti ve taşınması gibi insanlar için zor ve tehlikeli görevlerde kullanılmaya başlanmıştır. Geçmiş senelerde bölümümüzde de İKA çalışmaları başlatılmış olup, bu proje öncesinde arazi şartlarında çalışmak üzere tasarlanmış bir İKA’nın üretimi tamamlanmıştır. Ge...
Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi
İnal, Yavuz; Çağıltay, Kürşat (2015)
Bu çalışma fiziksel etkileşime dayanan bilgisayar oyunlarının tasarım aşamasında katılımcı görüşlerinin belirlenmesini ve buna yönelik dikkat edilmesi gereken konuların ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında 4 farklı fiziksel etkileşimli (fare ve klavyeye bağlı olmadan bir kamera aracılığıyla oynanabilen) bilgisayar oyunu geliştirilmiştir. Oyunların 2 tanesi hareket kontrollü etkileşim tasarımına sahip iken, diğer oyunlar hareket yönlendirmeli etkileşim tasarımına sahiptir. Çalışmada 5 erkek ...
Mimarlık Eğitiminde Karma Gerçeklik Etkileşimi ve Ciddi Oyun Uygulaması
Sürer, Elif; Gürsel Dino, İpek(2018-12-31)
Bu projede, geleneksel ve dijital mimari yöntemleri arasındaki bilgi akışını etkin kılmak, bu iki farklı düzlemi birleştirmek ve mimarlık öğrencilerine etkin ve motive edici bir ders materyali sağlayabilmek amacıyla karma gerçeklik ve ciddi oyun uygulaması kullanılması planlanmaktadır. Microsoft HoloLens [4] kullanılarak yaratılacak karma gerçeklik ortamı ile iki öğrencinin aynı anda tek bir model üzerinde çalışabilmesi ve tasarımda işbirliği yapabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, geleneksel yöntemler halen ...
Kargo Taşıma Ve Yangın Söndürme Amaçlı Kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı Tasarımı,üretimi Ve Uçuş Testlerinin Gerçekleştirilmesi.
Kurtuluş, Dilek Funda(2014-12-31)
Bu projenin amacı görev tanımlı bir insansız hava aracının üstlendiği görevi en iyi gerçekleştirecek şekilde tasarlanması ve eniyilemesi yeteneğini öğrencilerimize kazandırmak ve tasarladıkları uçağı üretme ve uçuş testlerini yapma deneyimini sağlamaktır. Proje kapsamında tasarlanan özgün hava aracı ile her sene Amerika’da düzenlenen “Design/Build and Fly” (kısa adı DBF) adlı yarışmaya katılmak ve okulumuzu başarılı bir şekilde temsil etmektir. Proje ekibi en son 2011 yılı içerisinde Almanya’da düzenlenen “...
Citation Formats
E. İ. Konukseven, “Uzaktan Etkileşimli Yarı Otonom İnsansız Kara Aracı Platformunun Etkileşimli Kontrolü.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58995.